You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Tabaristan

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Schets van locatie van Tabaristan

Tabaristan of Tapuristan is een historische regio van Iran die zich uitstrekte van het zuiden en zuidoosten van de Kaspische Zee over een gebied van 500 km lang en 70 km breed. Het gebied komt overeen met de huidige provincies Mazandaran, Gilan, Golestan en het noorden van de provincie Semnan, evenals een kleine regio in Turkmenistan.

Het is ook bekend dat het de geboortestreek was van Tabarî, een Perzische historicus en exegeet (tafsir) van het soennitische moslimgeloof.

De Tapuri of Tapyri[1] waren een stam binnen het volk van de Meden ten zuiden van de Kaspische Zee, genoemd door Ptolemaeus en Arrianus.[2] Ctesias verwijsde eerder al naar het land van Tapuri tussen de twee landen Cadusii en Hyrcania.[3]

De naam en de waarschijnlijke bewoning van de Tapuri lijken zich in verschillende perioden van de geschiedenis uit te strekken over een groot gebied van het land, van Armenië tot de oostelijke oevers van de Oxus. Strabo situeert de Tapuri tussen de ligging van de Kaspische Poorten bij Bâb al-Abwâb en de stad Rhagae, in Parthia of tussen de Derbices en Hyrcanië of samenlevend met de Amardi en andere groepen langs de zuidelijke oevers van de Kaspische Zee; waarbij de beschrijvingen van Curtius, Dionysius en Plinius als laatste kunnen worden beschouwd als samenvallend. Ptolemaeus rekent ze op de ene plaats tot de stammen van Medië en op een andere plaats schrijft hij ze toe aan Margiana. Hun naam wordt verschillend geschreven bij verschillende auteurs; dus Τάπουροι en Τάπυροι komen voor in Strabo; Tapuri in Plinius en Curtius; in Steph. B. sub voce. Het lijdt geen twijfel dat het huidige district Tabaristan er zijn naam aan ontleent. Aelianus geeft een eigenaardige beschrijving van de Tapuri die in Media woonden.[2]Dit artikel "Tabaristan" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Tabaristan.Read or create/edit this page in another language[bewerken]