You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Teamteaching

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Teamteaching is een collaboratief onderwijsmodel waarbij twee of meer leraren samenwerken in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van een les. Co-teaching, collaborative teaching, cooperative teaching en teaming zijn synoniemen van teamteaching. De term teamteaching wordt daarin gezien als een overkoepelende term, die over het algemeen verwijst naar de samenwerking tussen leerkrachten om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Modellen van teamteaching[bewerken]

Er zijn verschillende manieren om aan teamteaching te doen. Een algemene voorstelling van deze mogelijkheden zijn terug te vinden in de modellen van teamteaching. Deze vijf modellen zijn: a) het observatiemodel, b) het coachingsmodel, c) het ondersteuningsmodel, d) het gelijke status model en e) het teaming model.

a. Observatiemodel[bewerken]

In het observatiemodel observeert de ene leraar de andere leraar tijdens een les en verzamelt daarbij informatie over het lesgeven, de interactie met de leerlingen en zo verder. De ene leraar die observeert, neemt dus een passieve positie in, terwijl de andere leraar actief betrokken is bij de les.

b. Coachingsmodel[bewerken]

Het coachingsmodel bevat net als in het observatiemodel een observator. In het coachingsmodel krijgt de observator echter meer verantwoordelijkheid. De leraar die coacht geeft suggesties, hulp en ondersteuning.

c. Ondersteuningsmodel[bewerken]

Zowel in het observatie- als in het coachingsmodel is de samenwerking eerder beperkt. Slechts één leraar heeft de volledige verantwoordelijkheid terwijl de andere leraar, respectievelijk, observeert of coacht. In vergelijking met de vorige twee modellen is een grotere mate van samenwerking aanwezig in het ondersteuningsmodel. In het ondersteuningsmodel heeft weliswaar één leraar de hoofdverantwoordelijkheid, maar wordt van de andere leraar verwacht dat deze ondersteunt.

d. Gelijke status model[bewerken]

Zoals de naam al aangeeft, hebben in het gelijke status model beide leraren een gelijke status. Dit in vergelijking met de drie voorgaande hiërarchische modellen. In het gelijke status model zijn er verschillende onderwijsvormen mogelijk: I) sequentieel onderwijs, II) parallel onderwijs, en III) hoekenwerk onderwijs. Bij sequentieel onderwijs verdelen de leraren de leerinhouden of -activiteiten. Elke leraar is op die manier verantwoordelijk voor een andere fase van de les. Bij parallel teaching verdelen de leraren de leerlingen in groepen. En bij hoekenwerk onderwijs splitsen de leraren zowel de leerinhouden of activiteiten als de klasgroep op. De leraren, of de leerlingen verplaatsen zich afwisselend naar de verschillende hoeken in de klas en onderwijzen specifieke leerinhouden of activiteiten aan een groep leerlingen.

e. Teaming model[bewerken]

In het teaming model werken de leraren beiden volledig samen bij de planning, het lesgeven en de evaluatie van de les. Er wordt dus volledig samengewerkt en ze hebben de grootste mate van gedeelde verantwoordelijkheid over het onderwijs. Het teaming model wordt omschreven als het meest collaboratieve model van team teaching, en wordt zelfs beschouwd als echt team teaching.

Onderzoek[bewerken]

Hoewel er nog maar weinig onderzoek gebeurd is, wordt teamteaching gezien als een veelbelovend onderwijsmodel om een aantal actuele uitdagingen aan te pakken waar ons onderwijs mee geconfronteerd wordt. Zo zou teamteaching heel wat verschillende voordelen voor zowel leerlingen als leraren met zich meebrengen. Leerlingen die les krijgen van leraren die aan teamteaching doen krijgen meer diverse leermogelijkheden, worden sneller geholpen, en krijgen meer persoonlijke aandacht. Verder geven leraren aan meer professionele en persoonlijke ondersteuning te krijgen, meer reflectieve dialogen met een collega te hebben, en een verminderde werkdruk te ervaren.Dit artikel "Teamteaching" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Teamteaching.Read or create/edit this page in another language[bewerken]