You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Tijdskosten en afstandskosten

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Tijdskosten worden bepaald door het verstrijken van tijd. Zij hopen zich niet alleen op tijdens het verplaatsen van het product, maar ook tijdens het stilstaan en laden en lossen van het transportmiddel. De afgelegde weg is niet zozeer belangrijk, maar wel het aantal werkuren. Het totaal aantal uren zal tonen hoeveel transportmiddelen en personeelsleden nodig zijn.

Nog een element bij tijdskosten is bijvoorbeeld de lonen van het personeel en de jaarlijkse verzekeringspremie voor de voertuigen. Dit zijn kosten die gemaakt worden ook al staat het transport stil of moet het wachten. In de tijdskosten zitten ook alle vaste kosten van een transportbedrijf, deze vaste kosten worden gemaakt om een bepaalde capaciteit te onderhouden (bijvoorbeeld: administratieve kosten of huur van een magazijn).

Van afstandskosten spreekt men enkel als het transportmiddel zich werkelijk verplaatst, niet als deze stilstaat. Zij worden berekend aan de hand van de afgelegde weg en worden nadien bij de tijdskosten geteld. Hoe sneller het transport moet gebeuren, hoe groter het verbruik van het transportmiddel en dus stijgen deze kosten. In de afstandskosten zit dus het verbruik van de voertuigen en deze variëren volgens de afstand die afgelegd wordt. Regelmatige onderhoudskosten, boetes en schadevergoedingen horen hier ook bij.

Al uw kosten verdelen over tijds- of afstandskosten is ingewikkelder dan het op het eerste zicht lijkt.

Zo zijn er ten eerste kosten die niet specifiek onder één van beide vallen. Tolkosten zijn hier een voorbeeld van. Zij variëren onafhankelijk van tijd of afstand. Bij het berekenen en toewijzen van de verschillende kosten zal men dus eerst alle tijds- en afstandskosten moeten optellen alvorens deze extra kosten erbij te tellen. Ten tweede zijn er bepaalde kosten die men zowel als tijdskost of als afstandskost kan zien. Indien we de afschrijvingen van de voertuigen willen toewijzen merken we dat deze zowel variëren in de tijd als met afstand. Ook een voertuig buiten gebruik in de garage vermindert in waarde. Een grotere afgelegde weg verslijt een voertuig en vermindert alsook de waarde. Zo zal men deze kosten opsplitsten in een vaste kost die per tijd vermeerdert en een variabele kost die per afgelegde kilometer vermeerdert.


Dit artikel "Tijdskosten en afstandskosten" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische .Read or create/edit this page in another language[bewerken]