You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Tivoli-site (Lanklaar)

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Mee bezig Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.

De historische Tivol-site is een natuurgebied en erfgoedlocatie te Lanklaar, deelgemeente van Dilsen-Stokkem. Het kleine gebied wordt ingesloten door een oude kanaalarm en de Zuid-Willemsvaart. Tot deze site behoren het oude brugwachtershuisje met in zijn kielzog de ‘nieuwe brug’, Hotel Beau Sejour en de statige herenhuizen gebouwd in de eerste helft van de twintigste eeuw. De oude kanaalarm, die ontstond na het rechttrekken van de Zuid-Willemsvaart, wordt erkend als natuurgebied.

Geschiedenis[bewerken]

In 1846 werd tijdens een publieke verkoop een groot stuk grond van de Belgische staat verkocht aan Adriaen Emmanuel de la Brassinne. In 1855 gaf hij de opdracht om op dit terrein, gelegen in het Stockheimder Bosch en grenzend aan de Zuid-Willemsvaart, een zomerhuisje (10 m²) te bouwen. Volgens de beschrijving in het kadaster was het gebouw vierhoekig met een keldertje, met achterin een grote vijver. Dit huisje, terug te vinden op de topografische kaart van 1872 en 1890, was bereikbaar via een smalle weg vanaf de kanaaldijk. Het zomerhuisje was voor de familie een plaats voor ontspanning en het ontvangen van gasten. In 1875 verkocht hij een deel van de grond terug aan de staat voor 10.276 Belgische frank ter uitbreiding van het havengebied. Deze uitbreiding bestond uit het vergroten van de los- en laadplaats van het kanaal. Omwille van de groeiende handel voldeden de aanwezige bassins niet meer. Datzelfde jaar overleed Adriaen Emmanuel de la Brassinne.

In 1900 verkochten zijn kleinkinderen een gedeelte van het gebied aan Jean Joseph Nelis-Sweenen, brouwer in Stokkem. Het bos werd gerooid en omgevormd tot bouwland en weide, waarna in 1931 het zomerhuisje werd afgebroken. Het gebied was bereikbaar vanaf de kanaaldijk via een straat, waar vanaf 1900 villa’s werden gebouwd in epoque stijl. De straat naar de boerderij had doorheen de tijd tal van namen zoals: Eiland Tivoli, Steenweg naar Asch en Bosstraat. In 1971 na fusie van de gemeenten kreeg de straat de naam Tivoli.

Vanaf 1930 tot 1934 verbreedde men de Zuid-Willemsvaart en werden enkele bochten rechtgetrokken. Het kanaal kwam meer westelijk te liggen van de dorpskern, waardoor een kanaalarm ontstond. De oude kanaalarm bleef behouden, maar had geen economisch waarde meer.

In 1940 werd de draaibrug over de oude kanaalarm gebombardeerd. Deze brug verbond de weg van Hasselt naar de Maas omstreeks 1842. Na de bombardering werd er een nieuwe brug gebouwd over de oude brug. In 2012 vertoonde de brug de eerste gebreken, waarna duidelijk werd dat vervanging nodig was. De bouwvergunning werd in 2017 aangevraagd en op 1 december 2018 werd de nieuwe brug ingehuldigd.

Bezienswaardigheden[bewerken]

Heden en toekomst[bewerken]Dit artikel "Tivoli-site (Lanklaar)" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Tivoli-site (Lanklaar).Read or create/edit this page in another language[bewerken]