You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Uniform Pensioenkostenoverzicht

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het uniform pensioenkostenoverzicht (afgekort UPKO) is een jaaroverzicht dat een pensioenuitvoerder in Nederland in staat stelt om op uniforme wijze de kosten van het pensioenfonds te communiceren met de deelnemers, bestuursleden en toezichtorganen zoals de Raad van Toezicht of de Verantwoordingscommissie.

UPKO is tot stand gekomen naar aanleiding van de oproep van de AFM aan de pensioensector om de deelnemer op een goede manier te informeren over de uitvoeringskosten. Volgens de AFM verhoogt transparantie het vertrouwen in de pensioensector[1]. De AFM vindt kostentransparantie mede van belang vanwege de komst van het nieuwe pensioenstelsel[2].

Vanwege de transitie naar het nieuwe stelsel en de prominentere rol die kosten hebben in deelnemerscommunicatie in het nieuwe pensioenstelsel, vindt de AFM het belangrijk om extra aandacht te besteden aan de verantwoording en transparantie van kosten[3]. UPKO is een initiatief van het Institutional Benchmarking Institute (IBI) in samenwerking met het Brightlands Institute for Smart Society (BISS) en prof. dr. Elisabeth (Lisa) Bruggen[4], professor financiële dienstverlening aan de Universiteit Maastricht en internationaal erkend expert pensioencommunicatie[5].

UPKO[bewerken]

In het jaaroverzicht worden de uitvoeringskosten van het pensioenfonds uniform in context gerapporteerd volgens de aanwijzingen van de AFM en volgens de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie[6]. De uitvoeringskosten worden gegroepeerd in drie onderdelen:

  • kosten voor pensioenbeheer - dit zijn de algemene kosten van administratie, communicatie, bestuur en toezicht
  • kosten voor vermogensbeheer - dit zijn de kosten die het fonds maakt om het pensioengeld te beleggen
  • transactiekosten - dit zijn de aan- en verkoopkosten van beleggingen

De kosten van het fonds staan uniform per onderdeel in het overzicht gegroepeerd. De kosten van vermogensbeheer worden gerapporteerd in context van rendement en risico en met gebruik van kostenbenchmarks (in de Aanbevelingen 'de bijbehorende benchmarkkosten' genoemd). Hierbij wordt ook een link gelegd naar de beleggingsmix en de mate van actief beheer. De kosten van pensioenbeheer worden in context gerapporteerd door een link te leggen met het serviceniveau, het aantal regelingen, de complexiteit van die regelingen, de aard van het fonds, de hoeveelheid waardeoverdrachten en de communicatiestrategie. De uitvoeringskosten worden ook per onderdeel vergeleken met de relevante peergroep.

Referenties[bewerken]

  1. (nl) Pensioenfondsen te weinig transparant over kosten. www.afm.nl. Geraadpleegd op 2021-11-26.
  2. (nl) Ministerie van Algemene Zaken, Pensioenakkoord: een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel - Pensioen - Rijksoverheid.nl. www.rijksoverheid.nl (2011-11-03). Geraadpleegd op 2021-11-26.
  3. Rapport kostentransparantie pensioenfondsen. Geraadpleegd op 26/11/2021.
  4. (en) Maastricht University, About UM (2022-6-16). Geraadpleegd op 2022-6-16.
  5. (en) Brightlands Institute for Smart Society. Dr. Judith Kamalski, BISS & IBI launch uniform pension costs overview for participants (2021-12-13). Geraadpleegd op 2022-6-16.
  6. Pensioenfederatie, Aanbevelingen Uitvoeringskosten. Geraadpleegd op 26/11/2021.


Dit artikel "Uniform Pensioenkostenoverzicht" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Uniform Pensioenkostenoverzicht.Read or create/edit this page in another language[bewerken]