You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Upper upper class

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De upper upper class is de sociale groep van allerrijksten ter wereld.

De samenstelling van de upper upper class is gedurende de geschiedenis sterk verschillend geweest. In de Oudheid moesten leden van deze sociale groep naast rijkdom voldoende grond bezitten en ambten verzamelen (patriciër, honestiores). In de middeleeuwen bestaat de sociale laag wel maar de klasse niet, men spreekt dan van de hoogste stand waartoe slechts edelen kunnen behoren. Grondbezit, eer en moed zijn dan belangrijker indicatoren dan geldbezit. In de vroegmoderne en moderne tijd komt met het verdwijnen van het belang van de standen weer de mate van geldelijke rijkdom als belangrijkste maatstaf naar voren en kan de burgerij (weer) deel uitmaken van de upper upper class.

In de negentiende en twintigste eeuw wordt deze klasse gekenmerkt door: privéonderwijs, eigen woonoorden, eigen sportverenigingen, sterke onderlinge familiale en zakelijke betrekkingen, eigen clubs.

Bekende 19e-eeuwse families in deze klasse[bewerken]

Bekende 20e-eeuwse leden van deze klasse[bewerken]


Dit artikel "Upper upper class" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Upper upper class.Read or create/edit this page in another language[bewerken]