You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Vegetatiekaart

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.
Opgegeven reden: Men moet veronderstellen dat de auteur de gegevens niet zelf heeft uitgevonden. Er is echter geen enkele referentie vermeld, noch verwijzing naar gelijkaardige artikels in andere talen.

Een vegetatiekaart geeft in kaartvorm weer welke planten er binnen een bepaald gebied voorkomen. Dergelijke kaarten kunnen op soortniveau zijn gemaakt maar ook op het niveau van gemeenschappen. Voor het produceren van een vegetatiekaart dient eerst een inventarisatie in het veld gedaan te worden.

Vegetatiekaarten kunnen gebruikt worden om het beheer van een gebied te plannen. De kaarten kunnen tevens gebruikt worden om te kijken of er bedreigde plantensoorten aanwezig zijn. Op deze manier kunnen de compensatie en mitigerende maatregelen bepaald worden wanneer er in het betreffende gebied veranderingen gepland zijn, zoals bouwwerkzaamheden.


Dit artikel "Vegetatiekaart" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Vegetatiekaart.Read or create/edit this page in another language[bewerken]