You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Veiligheidsmanagementsysteem

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het VMS (Veiligheid Management Systeem) is sinds 2008 in Nederlandse ziekenhuizen verplicht te hanteren. Dit wordt wel een generiek systeem genoemd, dat wil zeggen dat het algemeen geldend is. Ziekenhuizen kunnen met dit systeem continu risico's signaleren, verbeteringen doorvoeren van bijvoorbeeld werkwijzen of behandelmethoden en ook het te voeren beleid verbeteren.

Het VMS heeft als doelstelling:

 • Het beheersen van risico's voor de patiënt;
 • Het verminderen van (onbedoelde) schade aan de patiënt;
 • Gericht op de directe patiëntenzorg.

De MT (Medische Technologie) ontwikkelt zicht in een hoog tempo. Het is een van de speerpunten van het hoofdlijnenakkoord tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid over de jaren 2015 - 2017.

Speerpunten van het VMS met betrekking tot MT zijn:

 • Een veilige behandeling van de patiënt in het ziekenhuis is in toenemende mate afhankelijk van MT.
 • Voor de beheersing van MT is goede samenwerking nodig tussen de verschillende disciplines in het ziekenhuis, zoals artsen, verpleegkundigen, management, technici, inkopers, etc..

Geschiedenis[bewerken]

De redenen waarom het VMS in de gezondheidszorg is ingevoerd zijn divers. Sinds het begin van de jaren 90 werkt de Shell wereldwijd met een systeem om de veiligheid in alle werkprocessen te managen. De opgedane expertise wilde de Shell graag delen, omdat de principes van veiligheidsmanagement universeel bleken en ook in de zorgsector navolging verdienen. Naar aanleiding hiervan is Shell met het project VMS-Veiligheidsprogramma gestart.

Gevolg[bewerken]

Dit project resulteerde in het vastleggen van de relevantie basiseisen in de norm NEN 8009. Deze norm bevat de basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem om zorg-gerelateerde risico's en kansen voor de veiligheid van patiënten te identificeren en te beheersen. En is van toepassing op ziekenhuizen en instellingen die ziekenzorg verlenen. De Raad van Bestuur is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering en beheersing van het VMS.

In de norm worden hoofdstukken gewijd aan:

 • Patiënt participatie;
 • Prospectieve risico-inventarisatie;
 • Melden en analyseren van incidenten en complicaties;
 • Beheermaatregelen;
 • Beheren en beheersen van veranderingen;
 • Monitoren van uitkomsten en rapportages;
 • Continu verbeteren van de patiëntveiligheid.

Categorisering van vlakken waarop beheersmaatregelen van toepassing zijn:

 • Algemene: organisatie en beleid;
 • Patiënt en patiëntgegevens;
 • Medewerkers;
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia;
 • Geneesmiddelen;
 • Bloed, organen en weefsel;
 • Medische technologie:
 • Voedselvoorziening.

In 2023 moet ieder ziekenhuis een gecertificeerd/geaccrediteerd VMS ingevoerd hebben.Dit artikel "Veiligheidsmanagementsysteem" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Veiligheidsmanagementsysteem.Read or create/edit this page in another language[bewerken]