Verduurzamingsmodel

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Inleiding.[bewerken]

Ter ondersteuning van private initiatieven is in 1997 het Verduurzamingsmodel. Het model bouwt voort op het door John Elkington geïntroduceerde People Planet Profit principe voor duurzame ontwikkeling. Waar duurzaamheid duidt op een statische toestand, die geëvalueerd kan worden, wordt met verduurzaming het activerend karakter van het model uitgedrukt. Het gebruik van het verduurzamingsmodel helpt initiatiefnemers om zoveel mogelijk aspecten, die van invloed kunnen zijn op de slaagkansen van het initiatief, in de ontwikkeling mee te nemen. Het initiatief winst aan kansrijkheid en het verduurzamend karakter wordt versterkt.

Werking van het model.[bewerken]

Het verduurzamingsmodel definieert zes domeinen/omgevingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van elk privaat initiatief: 3 hoofddomeinen: ruimtelijk, economisch, maatschappelijk. Binnen elke hoofddomein de fysieke en de sociale component.

Schematische weergave van het verduurzamingsmodel

Het analysemodel is vrij beschikbare kennis die de initiatiefnemer ondersteunt bij het versterken van de potentie van het initiatief en het verduurzamend karakter, door expliciet aandacht te geven aan aspecten van elk van de zes domeinen. Tevens nodigt het model uit om het initiatief in te bedden in een netwerkomgeving, waarin alle zes domeinen vertegenwoordigd zijn. Door de inbedding in een breed netwerk van deskundigheden wordt vermeden dat initiatieven als gevolg van fragmentarische deskundigheid stagneren.

Toepassing.[bewerken]

In de Noord-Brabant vindt het verduurzamingsmodel brede toepassing bij de ondersteuning van private initiatieven in het kader van private en publieke projecten. Voorbeelden van dergelijke ondersteuningsprojecten op basis van het verduurzamingsmodel zijn te vinden op www.tussenheid.nl. In de toepassingen wordt veelal gebruik gemaakt van het verduurzamingsmodel om de initiatiefnemer in staat te stellen in elke fase van de ontwikkeling relevante deskundigheden toe te voegen aan het initiatief. In Noord-Brabant stimuleert de Vereniging Tussenheid actief dat daarbij geput kan worden uit een breed netwerk van deskundigen, die hun competenties beschikbaar stellen.

CIMBY[bewerken]

Niet alleen professionele deskundigheid draagt bij aan de ontwikkeling van verduurzamende initiatieven. Het verduurzamingsmodel wordt ook toegepast bij het versterken van het eigen netwerk van de initiatiefnemer. Een kenmerkend instrument daartoe is de CIMBY - Certainly in my backyard methodiek. De titel CIMBY parafraseert de bekende NIMBY - Not in my backyard houding en verwijst naar de variëteit en rijkdom aan expertise en ervaring van de eigen omgeving. CIMBY helpt initiatiefnemers om nieuwe ideeën te ontwikkelen met behulp van het eigen netwerk. Want goede ideeën zijn vaak dichter bij dan je denkt.Dit artikel "Verduurzamingsmodel" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Verduurzamingsmodel.