You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Vereniging Zelfstandigen Nederland

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) is een koepel van belangenorganisaties voor zelfstandig ondernemers. VZN wil de stem van zelfstandigen beter later horen in politiek Den Haag. Via de aangesloten leden vertegenwoordigt VZN ruim 100.000 zelfstandig ondernemers / freelancers.

Geschiedenis[bewerken]

Op 2 juli 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan van VVD-kamerlid Judith Tielen, CDA-kamerlid Hilde Palland-Mulder en D66-kamerlid Steven van Weyenberg over de positie van zelfstandigen zonder personeel in de Nederlandse polder.[1] Deze kamerleden constateerden dat zelfstandigen formeel geen positie hebben bij onderhandelingen en besluitvorming over beleid en wet- en regelgeving met betrekking tot sociale zekerheid, werkgelegenheid en fiscaliteit. In het maatschappelijke overleg wordt er wel over zzp’ers gesproken maar niet met hen.[2] Zij pleitten voor een eigenstandige en aan werkgeversorganisaties en vakbonden gelijkwaardige positie in het maatschappelijke overleg. Mede naar aanleiding van deze motie werd VZN opgericht in september 2020.[3] De vereniging staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 81674015.[4]

Onafhankelijk voorzitter van VZN is Cristel van de Ven.

Doelstelling[bewerken]

Zelfstandigen zonder personeel maakten in 2020 dertien procent uit van de arbeidsmarkt.[5] Zij hebben echter geen formele vertegenwoordiging in overheidsadviesorganen als bijvoorbeeld de SER en de Stichting van de Arbeid (STAR). Doel van VZN is om zelfstandigen een formele stem en plek te geven aan de maatschappelijke overlegtafels en een eigen rechtspositie op de arbeidsmarkt. Ook wil VZN bijdragen aan een effectieve aanpak van misstanden op de arbeidsmarkt. VZN wil meebouwen aan een arbeidsmarkt die niet alleen zelfstandigen de ruimte geeft om te kunnen ondernemen, maar die ook ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegengaat en kwetsbaren beschermt tegen armoede.

Activiteiten[bewerken]

Via gesprekken met o.a. politici, brancheorganisaties, beroepsorganisaties, diverse ministerie (zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën), de Nationale Ombudsman, de SER en vakbonden, behartigt VZN de generieke belangen van zelfstandig ondernemers zonder personeel. Op 15 april 2021 bracht Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander een werkbezoek aan VZN, om met zelfstandigen te praten over de impact van de coronacrisis op hun bedrijf en leven.[6]

Referenties[bewerken]

  1. (nl) Tielen, Pallandt, Van Weyenberg, Motie Tielen c.s. over een aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie voor zelfstandigen.. Tweede Kamer der Staten-Generaal (02 juli 2020). Geraadpleegd op 17 mei 2021.
  2. (nl) Vogels, Peet, Dit zijn de hoofdpunten uit het pensioenakkoord. Parool (05 juni 2019). Geraadpleegd op 03 mei 2021.
  3. (nl) Ouwerkerk, Gabi, Vier ZZP-clubs met ruim 100.000 leden bundelen krachten. De Telegraaf (27 augustus 2020). Geraadpleegd op 03 mei 2021.
  4. (nl) Kamer van Koophandel. Kamer van Koophandel. Geraadpleegd op 03 mei 2021.
  5. (nl) CBS-pagina over aantallen zelfstandigen op de arbeidsmarkt. CBS. Geraadpleegd op 03 mei 2021.
  6. (nl) Agenda Koninklijk Huis. Geraadpleegd op 03 mei 2021.


Dit artikel "Vereniging Zelfstandigen Nederland" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Vereniging Zelfstandigen Nederland.Read or create/edit this page in another language[bewerken]