You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen[bewerken]

De VGSN-TQ is een christelijke studentenvereniging in Nijmegen. Deze mooie, gezellige vereniging is (statutair) opgericht op 21 maart 1990 en kent tegenwoordig ongeveer 60 leden. Een kleine meerderheid van de leden studeert aan een universiteit, voornamelijk aan de Radboud Universiteit. Andere leden studeren voornamelijk aan het HBO, veelal aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Leden van de VGSN-TQ komen elke donderdag samen voor een activiteit gebaseerd op één van haar drie pijlers: geloof, wetenschap en gezelligheid. Deze pijlers zuller nader toegelicht worden. Na afloop van de activiteit komt de verenging samen in de kelder van de Villa van Schaeck voor een drankje en een dansje. Naast de activiteiten op donderdagavond komt de verening ook elke twee weken samen in kleinere groepen (ook wel kringen genoemd) op de dinsdagavond. Tijdens een kringavond verdiepen de leden zich in het christelijk geloof.

VGSN[bewerken]

VGSN staat voor Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen, wat betekent dat zij als christelijke vereniging een gereformeerd karakter heeft. Om lid te worden hoeft men niet aangesloten te zijn bij bepaalde kerkgemeenschap, maar wordt men wel gevraagd de grondslag van de vereniging, die gebaseerd is op de Bijbel, de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse leerregels, te onderschrijven. Daardoor hebben de leden van de vereniging eenzelfde basis.

TQ[bewerken]

TQ staat voor Thesaurum Quaeritans, wat vertaald kan worden als: “zij die op zoek zijn naar de schat”. Leden van de VGSN-TQ zijn samen op zoek naar de schat in elkaar, naar de schat in geloof, in wetenschap en in gezelligheid. We geven dit vorm door de activiteiten die we organiseren. Dit sluit aan op ons motto: Mattheüs 13:44 (Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.)

Ontstaansgeschiedenis[bewerken]

Ten tijde van de oprichting van de VGSN-TQ bestond in Nijmegen nog geen gereformeerde studentenvereniging, zoals dat in andere studentensteden wel het geval was. Om dit gat op te vullen en zo motieven om elders te studeren te tackelen is de VGSN-TQ opgericht. Na oprichting werd een oproep in het Nederlands Dagblad geplaatst om zo meer naamsbekendheid te generen en zodoende leden te werven. De naam ten tijde van de oprichting luidde de ’’Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen, Thèsauros Quaeritans’’ en de lijfspreuk: “een ieder draagt zijn bloempje bij”. Bij de oprichting telde de VGSN-TQ acht leden, kort daarna werden nog drie leden lid. In het jaar 1993-1994 werd de VGSN-TQ opengesteld voor leden die geen lid waren van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Sindsdien heeft de VGSN-TQ een gereformeerd karakter en onderschrijven nieuwe leden dat de grondslag van de vereniging de Bijbel is, waarvan de drie formulieren van Enigheid het belangrijkste leren. Als gevolg van deze openstelling werd lidmaatschap van landelijke verbanden als het VGS-Nederland (voorheenLCGS en daarvoor CV) onmogelijk. Na verloop van tijd verruilden ook andere VGS/GSV-verenigingen het vrijgemaakte karakter voor een algemeen gereformeerd karakter. De VGSN-TQ onderscheidde zich de afgelopen jaren als een vereniging die niet bijzonder gesteld is op studentikoziteit. Zo werden in de eerste jaren verzoeken tot banden met de VGST resoluut van de hand gewezen en werd de (officiële) onderlinge aanspreekvorm van ‘Amice’ en ‘Amica’, wat voor vriend en vriendin staat, gewijzigd naar ‘Thesaure’ en ‘Thesaura’, wat voor schatje of schattebout staat. Sinds 2009 is de VGSN-TQ aspirant-lid geworden van het toenmalige LCGS, het huidige VGS-Nederland.

Interne structuur[bewerken]

Het dagelijks bestuur is in handen van een jaarlijks wisselende senaat, bestaande uit een praeses (voorzitter), Abactis (secretaris), Thesaurier (fiscus/penningmeester) en een Assessor (commissiecoördinator). De vereniging bestaat verder nog uit zeventien commissies, te weten de:

 • Academicie
 • Axy
 • Bijbelcie
 • Cultuurcie
 • Diescie
 • Schatboekcie
 • Sitecie
 • SooScie
 • Sponsorcie
 • Thesauricie
 • Introcie
 • Pr-cie
 • Reunicie
 • Flitscie

Binnen de vereniging is het aantal commissieleden hoger dan het aantal verenigingsleden. Dit betekent dat sommige leden meerdere commissies invullen.

Frequente activiteiten van de VGSN’er[bewerken]

Bijbelkring[bewerken]

Elke dinsdagavond wordt bijbelkring gehouden. Een kring bestaat uit ongeveer acht mensen die eerst samen eten en vervolgens een bijbelstudie houden. Na afloop is gelegenheid om gezellig na te borrelen. Deze bijbelstudies zijn bedoeld als ondersteuning van het geloofsleven van de individuele VGSN’er. Ook leert men hier standpunten met betrekking tot het geloof te vormen en verwoorden.

Toerustingsavonden[bewerken]

Het Bijbelstudieseizoen is opgedeeld in drie delen ofwel trimesters. Deze worden ingeleid door een verenigingsbrede Toerustingsavond. Trimesterthema’s van de laatste jaren zijn bijvoorbeeld: God de Zoon, Psalmen en de Bergrede.

Themagroepen[bewerken]

Ter ondersteuning van de academische vorming en verbreding worden themagroepen georganiseerd. Een themagroep houdt zich gedurende het jaar bezig met een thema. Bijvoorbeeld: literatuur & film, (christelijke)filosofie of sociale media.

Lezingen[bewerken]

Aan de hand van de themagroepavonden worden ook verenigingsbrede lezingen georganiseerd. De onderwerpen van lezingen verschillen enorm. Zo heeft de VGSN-TQ lezingen georganiseerd waarbij ingegaan wordt op stereotypering en extreemrechts in de media, maar ook lezingen over de werking van het brein. Lezingen worden gebruikt om de verbreding van de academische kennis kracht bij te zetten.

Andere activiteiten[bewerken]

Naast deze vaste activiteiten worden nog tal van andere activiteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan de jaargroepstrijd, activiteiten met andere pandverenigingen en toerustingsavonden.

SooS[bewerken]

De vaste avond van de VGSN-TQ is de donderdag. Tijdens deze avond is er eerst een activiteit gevolgd door de meest frequente activiteit: de societeitsavond, kortweg ‘’Soos’’. Soos wordt elke donderdagavond gehouden inVilla van Schaeck, aan de Van Schaeck Mathonsingel 10. Soos begint rond half elf en eindigt wanneer er minder dan acht man aanwezig zijn. Meestal is dit rond half vijf ’s morgens (met uitschieters naar boven en beneden). Soos is de gelegenheid bij uitstek voor de ontmoeting en gezelligheid.

Jaarlijkse hoogtepunten in het VGSN-jaar[bewerken]

Culturele avond[bewerken]

De culturele avond is een vast hoogtepunt in de agenda van de VGSN-TQ. De culturele avond wordt standaard de avond voor de Dies Natalis gehouden. De culturele avond biedt elke VGSN-er de kans om zijn muzikale, expressieve of komische kant te laten zien aan ouders van leden en de leden zelf.

Dies Natalis[bewerken]

Om en nabij 21 maart viert de VGSN-TQ haar verjaardagsfeest, de Dies Natalis. Hierbij worden alle besturen van zuster- en broederverenigingen uit den lande uitgenodigd om het festijn mee te vieren. Tijdens een Dies Natalis wordt uitgebreid getafeld met bijbehorende speeches en is er ruimte voor allerhande creatieve uitingen. Na de Dies Natalis wordt een afterdies georganiseerd, een groots dansfeest ter afsluiting van de verjaardag.

Weekenden[bewerken]

De VGSN-TQ organiseert met enige regelmaat weekenden. Het introweekend is ter bevordering van de band met de eerstejaars leden. Het Toerustingsweekend is ter versterking van het geloof, de twee uitweekenden hebben geen specifiek doel anders dan samenbinden van de leden. Verder organiseren twee eerstejaars leden jaarlijks een liftwedstrijd naar een stad die binding heeft met Nijmegen via Karel de Grote. Steden die al zijn aangedaan zijn onder andere Frankfurt am Main en Strassbourg. Hiernaast worden een tot twee keer per jaar weekenden georganiseerd met zusterverenigingen ter versterking van de onderlinge banden. Daarnaast organiseren IFES en VGS-Nederland weekenden waar VGSN’ers naar toe kunnen gaan.

Overkoepelde organen en verbanden[bewerken]

IFES[bewerken]

De VGSN-TQ is lid IFES-Nederland. Dit is een overkoepelde organisatie van christelijke studentenvereniging met als motto ‘Van studenten, voor studenten door studenten’. Door dit lidmaatschap is het voor leden mogelijk conferenties als de Lead-it! (vroeger BIK), Read-It! (vroeger KIK) en Live-It (vroeger TOKO) te bezoeken. Bij de Lead-It! en de Read-It! krijgen respectievelijk besturen en bijbelstudieleiders toerusting en de Live-It! is een conferentie waar ongeveer 600 christelijke studenten van lidverenigingen van IFES-Nederland bij elkaar komen voor een lang weekend samenkomen met als doel toerusting in het christelijk geloof. Via IFES-Nederland heeft de VGSN-TQ contact met het merendeel van de christelijke studentenverenigingen in Nederland. Ook heeft de VGSN-TQ een stafwerkermet de naam Liselot Zuur-Van Delden. Liselot verzorgt trainingen voor de kringleiders, geeft lezingen, is af en toe aanwezig op SooS en ondersteunt de senaat.

VGS-Nederland[bewerken]

De VGSN-TQ is tegenwoordig lid van VGS-Nederland. VGS-Nederland organiseert elk jaar het PaasCongres. Een congres waarin lezingen, ontmoeting & gezelligheid centraal staat. Hierdoor zijn er banden met tien andere studentenverenigingen in Nederland, te weten:

CSN[bewerken]

CSN is een samenwerkingsverband van de christelijke studentenverenigingen in Nijmegen. CSN vertegenwoordigt de christelijke studenten in de Universitaire studentenraad en organiseert activiteiten om de ontmoeting tussen christelijke studenten in Nijmegen te bevorderen.

Externe websites[bewerken]


Dit artikel "Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Vereniging van Gereformeerde Studenten te Nijmegen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]