You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Vischlust

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Het winter en zomerverblijf Vischlust te Noorddam, Bovenkerk, lag aan het einde van de huidige. Noorddammerlaan, te Bovenkerk waar later de Urbanus kerk verrees met daarnaast de pastorie. Het omvatte ook het daar tegenover gelegen koetshuis.

Oorsprong[bewerken]

Het verblijf Vischlust werd gecreëerd door Johannes Arnoldus Oftenoord. De percelen komen voor in een proces verbaal van een geplande veiling in 1848 (notariële minuten Gerhard Leekens van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam) waarin Barendiena Gerrits (vrouw van Leonardus Van Den Akker, tuinman) een verzameling percelen van een “zomerverblijf” Vischlust te koop aanbied, op wijk twee en nummers 128 en 129 (kadaster G448/9) en G452/3/4/5/6/7 [rietland en water] en G450/1 (B130), maar ook het daartegen over liggende koetshuis O268. In de akte staat dat G450 en G451 met een “gewezen herberg” gekocht is in 1837 door Johan Arnoldus Oftenoord, Barendiena‘s oom. G450 komt ook voort in een krantenartikel van een veiling in 1833. Een kaart sectie G van het kadaster van 1811-32 (Rijksdienst voor Culturele Erfgoed) plaatst dit inderdaad waar nu de kerk staat (afbeelding invoegen?).

Volgens de akte zijn G448,G449, G450 en G451 “veranderd in G494 en G495” (de genoemde herenhuizing). Barendiena had de verzameling percelen in 1848 geërfd van Oftenoord. In de akte staat dat hij deze percelen land, rietlanden en water noordelijk hiervan in 1833 had gekocht. . Oftenoord had ook het perceel O268 gekocht (bestaande uit twee woningen met erf, grond en vischwater, liggende aan het einde van de Noordammerlaan en wijk twee, nummer 133 tevens ook een dijk en vischwater en twee kampjes land gekocht in 1834, van Jacob Streefkerk.

Latere eigenaren.[bewerken]

Dit alles werd uiteindelijk verkocht en opgemaakt in een andere akte bij notaris Gerhard Leekens van Amsterdam, (Stadsarchief Amsterdam) aan PJA Nuwendam/Niewendam, koopman te Amsterdam (see ook repertoriums).

Een akte van verkoop van notaris Van Osenbruggen ( Noord Hollands archief) laat zien dat in 1868 opnieuw een openbare veiling plaats vond van dezelfde percelen door weduwe Nuwendam, Hendrina Roghé en haar kinderen, toen wonende te Rheden in Gelderland (zie kranten artikel). Deze verkochten het “verblijf” Vischlust, waaronder huisnummer B55, aan Anna Elizabeth Koenen, weduwe van David Rutgers van Rozenburg (kadaster G 452/3/4/5/6/7 [rietland en water] en G495 [met daarop “herenhuizing”]) en G548 en daartegenover nummer B56 (O497), een koetshuis met stalling voor drie paarden en een koetsiershuis (mogelijk de twee huizen in 1848) “vroeger bekend als “het huis aan t’ Noordam”. Het repertorium spreekt alleen van een koetshuis en stalling, maar de minuten niet. Het is aannemelijk dat G494 dus verder veranderd is in G548 en O268 in O497 (de andere percelen zijn onveranderd).

Uiteindelijk werd alles opnieuw in juli 1872 door Jonkheer Louis Rutgers Van Rozenburg*  (zoon van Anna Elizabeth Koenen) als één deel verkocht (Ossenbrugge Noord Hollands Archief) dit keer aan de RK Parochie Heilige Urbanus getekend door van Rozenburg, JW Brouwers en P de Jong. Echter volgens een brief van Brouwers (datum?)(304sZ) werd het gratis verkregen van Petrus van Egmond. B56 (O497),nu alleen koetshuis en stalling,(minuten), kwam toen ook in handen van de kerk.Dit artikel "Vischlust" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Vischlust.Read or create/edit this page in another language[bewerken]