You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Waalfront

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Mogelijk is ook de spelling of het taalgebruik niet in orde. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.
Opgegeven reden: redelijk verouderd met gebruik van reeds veranderde namen en invulling, tevens bronloos

Waalfront is een nieuwbouwproject in Nijmegen, waar onder andere 2650 woningen moeten verrijzen dat onderdeel is van het stadsvernieuwingsplan Koers West. Tussen 2010 en 2025 staat de bouw van een nieuwe wijk aan de Waal gepland in het gebied van de huidige oude haven tot het industrieterrein. Het stedenbouwkundig plan is een ontwerp van landschapsarchitect Lodewijk Baljon en architect Liesbeth van der Pol, in gezamenlijk overleg met omwonenden en ondernemers.

Locatie[bewerken]

De wijk Waalfront zal komen te liggen ten westen van het stadscentrum grenzend in het oosten aan het spoor, in het noorden aan de Waal, in het westen aan het industrieterrein met de nieuwe Stadsbrug over de Waal en in het zuiden aan de Weurtseweg.

Deelgebieden[bewerken]

Handelskade: Een woon-winkelgebied aan de Waalhaven met hoogbouw tot 17 verdiepingen, naast de te bouwen woontoren momenteel in ontwikkeling van 60 meter hoog (bouw gepland medio 2019),aan de andere kant van de Voorstadslaan. Dit is het gebied dat Waalfront met het centrum van Nijmegen verbindt.

Waalhaven: Waar de huidige haven ligt blijft een rustplaats voor kleine schepen en een ligplaats voor woonboten.

Eiland: Het gebied tussen Waalhaven en de rivier verandert in een parkachtig eiland met in het midden een verhoogd paviljoen. Het eiland is met bruggen verbonden aan de Waalkade en het Quartier Romain.

Quartier Romain: In het middelste deel van Waalfront, waar vroeger de Romeinse nederzetting heeft gelegen, komt een woonbuurt te liggen. De Romeinse historie van dit gebied komt terug in een geblokt stratenpatroon, laagbouw, het gebruik van natuursteen en een plek waar opgravingen worden blootgelegd en tentoongesteld.

Dijkhoven: Tussen de Waalbandijk en de Weurtseweg komt, aangenzend aan het Waterkwartier, een woonwijk te liggen met oplopende hoogbouw richting dijk, zodat van daaruit het rivierenlandschap te bewonderen valt.

Park: Het gedeelte tussen dijk en Quartier Romain blijft grotendeels onbebouwd om zo het landschap te accentueren.

Fort: Het historische Fort Krayenhoff zal zichtbaar gemaakt worden en de omringende ruimte zal open blijven, waarbij de historische ligging van de grachten het reliëf zullen bepalen.

Fortlandschap: Het Fortlandschap ligt achter het Fort Krayenhoff en zal gedeeltelijk openblijven en gedeeltelijk radiaal vanuit het Fort worden bebouwd, om zo het zicht op het Fort en daarachter de Waal te behouden.

Kritiek[bewerken]

Ondanks meedenken van omwonenden en ondernemers over, en het enthousiast onthaal van het masterplan, zijn er ook kritische geluiden te horen. Meerdere huidige bewoners van appartementen aan de Waalhaven spuien kritiek over de in hun ogen gebrekkige informatiestroom van de bouwplannen en de hoogte van bebouwing op de handelskade, die een deel van hun uitzicht op het centrum wegneemt. Ook zijn schippers kritisch over de verkleining van de havenmond, waardoor volgens hen een schip de haven binnenvaren een stuk lastiger wordt.


Dit artikel "Waalfront" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Waalfront.Read or create/edit this page in another language[bewerken]