You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Werkgevers Technische Groothandel

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Bestand:Logo WTG 2020.jpg

Werkgevers Technische Groothandel (WTG) is een Nederlandse werkgeversvereniging voor de technische groothandel.

Doelstellingen[bewerken]

De doelstelling van WTG is het behartigen van de sociale belangen van de ondernemingen in de technische groothandel in Nederland. De belangrijkste activiteiten van WTG zijn het afsluiten van de arbeidsvoorwaarden-cao voor de technische groothandel alsmede het ontwikkelen van projecten die de gehele technische groothandel ten goede komen.

WTG heeft tot doel de sociaal-economische belangen in de breedste zin des woords. Het afsluiten van cao's is daar de belangrijkste uitvoering van. Daarnaast is WTG aanspreekpunt voor de leden op sociaal-arbeidsrechtelijk gebied. Voorts ontplooit WTG projecten die ten goede komen aan werkgevers en werknemers in de technische groothandel.

Afsluiten van cao's[bewerken]

WTG sluit drie cao's met de werknemersorganisaties in de technische groothandel:

  • de Arbeidsvoorwaarden-cao: deze cao bestaat al tientallen jaren. In de beginfase, midden 20e eeuw, betrof het louter de cao voor de groothandel in ijzerwaren.
  • de FKB-cao: dit is de cao voor het Fonds Kollektieve Belangen (FKB). Het FKB is een stichting opgericht door WTG en vakbonden in de Technische Groothandel. Het FKB zorgt voor de uitvoering van de projecten die sociale partners in de Technische Groothandel ontplooien.
  • de VUTECH-cao: deze cao eindigde in 2014 vanwege het verdwijnen van de VUT-regeling. Van 2000 tot en met 2005 heeft er ook een vroegpensioenregeling voor de technische groothandel (VPTECH) bestaan. Vanwege politieke besluitvorming is deze regeling eind 2005 beëindigd. De stichting VPTECH blijft nog bestaan voor iedereen die in de periode 2000-2005 vroegpensioen heeft opgebouwd.

Structuur[bewerken]

WTG is een vereniging. Lid van WTG kunnen alleen zijn ondernemingen die verplicht onder de werking van de CAO voor de technische groothandel vallen. De algemene ledenvergadering van WTG is het hoogste orgaan van de vereniging. De leiding van WTG is in handen van het bestuur, bijgestaan door een secretariaat. Het secretariaat van WTG is sinds haar oprichting gevestigd in Den Haag.

Geschiedenis[bewerken]

De exacte oprichtingsdatum van WTG is niet bekend. Uit archiefstukken blijkt dat de vereniging in ieder geval bestond in 1950 en wellicht kort na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. De naam WTG bestaat pas sinds begin 1998. Tot en met 1997 was de naam Sociaal Comité voor de Groothandel in Technische Produkten, Huishoudelijke Artikelen en Metalen (SCTP).

Externe links[bewerken]


Dit artikel "Werkgevers Technische Groothandel" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Werkgevers Technische Groothandel.Read or create/edit this page in another language[bewerken]