Wet van Christus Jezus

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Wet van Christus of de Christelijke Wet is de Wet die terug te vinden is in het Nieuwe Testament. Het zijn de geboden, inzettingen en wetten die gegeven zijn door Jezus en Zijn volgelingen, hoofdzakelijk de apostelen. De Wet van Christus komt bij name twee keer voor, in 1 Korintiërs 9:21 en Galaten 6:2. De Wet van Christus draait hoofdzakelijk om liefde en vrede, liefde tot God en tot de naasten.

Belangrijkste geboden in de Wet[bewerken]

De belangrijkste geboden vat Jezus samen in Mattheüs 22:37-40: "Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten." Ook om deze geboden hangt de gehele christelijke Wet. Paulus zegt in Romeinen 13:10: "De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet."

De Wet van Christus is eigenlijk liefde tot God, tot andere christenen, tot de naaste, en zelfs tot je vijanden.

Een samenvatting van enkele geboden van Jezus, namelijk de woorden uit Lukas 6:27-31; Mattheüs 7:12; Mattheüs 5:44 geeft: "Maar heb ook uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken en bidt voor hen die u vervolgen. Behandel uw naaste zoals u zelf behandeld wilt worden. Wees barmhartig en goed."

De Wet wordt ook samengevat in Romeinen 12:9-21 en 13:8-10. Verder zijn de geboden en inzettingen verspreid over het gehele Nieuwe Testament, vooral dan in de toespraken van Jezus en de brieven van Paulus.


Dit artikel "Wet van Christus Jezus" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Wet van Christus Jezus.