Willem Cornelis Heinsius

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
Geplaatst:
11-09-2019
Genomineerd wegens copyright   Dit artikel is geheel of gedeeltelijk overgenomen uit andere bronnen


Omdat deze pagina daarmee mogelijk auteursrechten schendt, is ze op de beoordelingslijst geplaatst.
De hiervoor opgegeven reden is: Schending van auterusrechten [1]

Het is mogelijk dat de tekst met toestemming van de auteur of van een andere bron gekopieerd is, maar dat dit niet duidelijk gemaakt is bij het aanmaken van dit artikel. Indien dit het geval is, kaart dit dan a.u.b. aan op de overlegpagina van dit artikel en op de betreffende beoordelingslijst. Als je een auteursrechtvrije invulling voor deze pagina weet, aarzel dan vooral niet en vervang deze tekst door jouw bijdrage. Vergeet dit dan niet te melden op de beoordelingslijst.

Pas als het artikel volledig is herschreven of de auteursrechtensituatie is opgehelderd kan dit sjabloon verwijderd worden. Geef dit aan op de lijst door het toevoegen van de reden.

(//)

Willem Cornelisz. Heinsius (Stavoren, 21 juni 1689 – aldaar, 23 september 1755) was een burgemeester van de Friese stad Stavoren. Hij was zoon van Cornelis Heinsius, stadschirurgijn, en Minke Jacobs Recalff.

Willem werd scheepsjongen en hij klom op tot schipper op het geoctrooieerd beurtveer van Stavoren op Amsterdam. Deze functie vervulde hij samen met zijn broer Hendrik. Bij het veer behoorden een winkel en een pakhuis voor de overslag van goederen.

In 1747 nam hij plaats in de vroedschap van Stavoren, nadat zijn voorganger schipper Gerbrand Lam in Sint Eustatius was verongelukt. De familie van Thomas Coolker, zwager van Willem, maakte reeds lang deel uit van de stadsregering. Heinsius was ontvanger van de lokale belastingen, zoals de belastingen over het beestiaal en het gemaal. Ook was hij ouderling en kerkvoogd van de Nicolaaskerk.

Bij de belastinginning van 1749 stierf zijn broer Hendrik wegens verzet om onduidelijke redenen.

Willem Heinsius werd in 1753 benoemd tot burgemeester van Stavoren door de prinses van Engeland, prinses Anna van Hannover, weduwe van erfstadhouder prins Willem IV.

In 1716 trouwde hij met Antje Rommerts Coolker. Het echtpaar kreeg een dochter en drie zonen.


Dit artikel "Willem Cornelis Heinsius" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Willem Cornelis Heinsius.