You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Wouterus van Son

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

    1. Uit het Brabant Dagblad van 17 februari 1953: Den Bosch heeft altijd gezongen, wordt een lofzang beschreven over het feit dat er zo veel uitstekende en beroemde zangers woonden. Geroemd zijn de namen van uitstekende tenorzangers Bernard Kuenen, Henri Kuypers, Gerrit Glaudemans, Gijs Bouwman, Nico de Rooy, Theo Ebben en Walter van Son. Zij waren de zangers die de hoge C niet uit de weg gingen en die de trots waren van de grote Peter Kallenbach. Tot de beroepszangers aan het eind van de 19e eeuw behoorde Orelio, Deckers en de tenor Walter van Son. Orelio en Deckers ging het als beroemde zangers in hun glanstijd zeer voor de wind. Beiden zongen een fortuin bij elkaar. In tegenstelling daaraan verging het Walter va Son. "zijn stemmiddelen waren van een tot die tijd nog niet geëvenaarde of benaderde welluidendheid en schoonheid." Walter van Son dreef een goed beklante timmerwinkel in de Orthenstraat. Door de zekerheid van inkomen uit zijn timmerwinkel voor zijn grote gezin nam hij het beroepsmatige van zijn kunstenaarsloopbaan nog al gemakkelijk op. Als het hem niet uitkwam om te zingen zegde hij al te makkelijk een engagement af. Doch als hij zong, (ook als kerkzanger was hij gevierd) kon hij de tranen in aller ogen zingen en was het alsof er kristal rinkelde. Het is jammer geweest dat van Son er niets voor voelde zijn capaciteiten geheel in dienst te stellen van de kunst van het zingen. Het artiestenleven lag hem niet en zijn gehechtheid aan Brabant en Den Bosch weerhield hem ervan om langer dan strikt noodzakelijk van huis te blijven. Zijn vriend Jos Orelio wilde hem eens zelfs mee naar Rusland hebben om daar aan de staatopera te zingen. Toen van Son alles voor het vertrek had gereedgemaakt, nam hij plots het besluit thuis te blijven. Zijn nuchter verstand zag altijd het betrekkelijke van de roem. Daarom kon men hem na zijn grootste successen rustig en lachend in zijn timmerwinkel zien werken. Het verhaal gaat dat hij eens in rokkostuum gekleed en op weg naar het station, met zijn duimstok in de hand over straat liep, omdat hij onderweg nog even iets moest opmeten. Walter van Son was medeoprichter van het 's-Hertogenbosch mannenkoor waarvan hij later tot erelid werd benoemd. Van Son was ook gevierd zanger en erelid van het zangkoor der Cathedrale Basiliek van Sint Jan. Hem werd in 1906 een door de hof calligraaf Th. van Kempen, een kleurrijke oorkonde overhandigd uit naam van deken en plebaan H.A. Brouwers als erkenning voor de vele en bijzondere diensten als zanger voor het koor.
    2. Wouterus Michael van Son, geboren te 's-Hertogenbosch op 19 november 1868, was timmerman aldaar en sigarenwinkelier te Amsterdam. Daarnaast maar vooral bekend klassiek zanger(tenor) overleden te Amsterdam op 28 januari 1950. Wouterus ook wel Walter genoemd i.v.m. zijn internationale optredens, is 3 maal gehuwd. 1. op 2 juni 1896 te 's-Hertogenbosch met Johanna Maria Theresia van den Eerenbeemt, geboren 15 februari 1873 en overleden 18 februari 1897. 2. op 5 november 1903 te Rotterdam met zijn schoonzuster Maria Antoinetta Francisca van den Eerenbeemt, geboren 30 augustus 1878 en overleden 13 maart 1918. 3. op 18 augustus 1923 te Hilversum met Ann Maria Wilhelmus, geboren 30 december 1881 en overleden te Beneden Leeuwen op 31 oktober 1963.
    3. Uit zijn eerste huwelijk van ruim 8 maanden is een tweeling geboren op 25 januari: Maria Jacoba Johanna na 18 dagen gestorven en Michael Adrianus Franciscus na 29 dagen gestorven. Zijn vrouw stief op 18 februari. Uit zijn tweede huwelijk dat 14 jaar en 10 maanden heeft geduurd zijn 7 kinderen geboren: Jaques Maria Michel Antonius 5 september 1904 overleden 25 april 1910 (9 jaar), Arnoldus Adrianus Maria 3 november 1905 overleden 9 april 1924 (24 jaar) Overleden aan bloedvergiftiging. Sophia Adriana Maria 26 juni 1909 overleden...............Anna Francisca Geraldina 18 februari 1911 overleden............. Franciscus Godefridus Henricus Maria 27 april 1912 overleden op 15 juli 1989, Antoinetta Jacoba Maria 3 mei 1915 overleden ........... Carola Maria 13 maart 1918 overleden 20 maart 1918. Moeder en dochter zijn in het kraambed gestorven. Uit het derde huwelijk zijn geen kinderen geboren.


Dit artikel "Wouterus van Son" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Wouterus van Son.Read or create/edit this page in another language[bewerken]