You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Zaak CAF-11

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


De zaak CAF 11 is een onderzoek door een speciaal team genaamd Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst naar fraude met kinderopvangtoeslag. Na eerdere fraude met toeslagen ging de Belastingdienst, in opdracht van de Tweede Kamer, strenger controleren op misbruik. In 2014 stopte de Belastingdienst de toeslag van meer dan tweehonderd ouders zonder dat het bewijzen had voor fraude. Ouders werden verzocht om met bewijsstukken naar kantoren van de dienst te komen. Ondanks het overleggen van stukken en bezwaren ging de dienst bij een groot aantal ouders niet over tot het hervatten van betalingen van toeslagen. De afhandeling van bezwaren duurde soms meer dan twee jaar. Vele instanties zoals de Ombudsman gaven aan dat de Belastingdienst onzorgvuldig handelde. De Raad van State gaf een van de ouders in een zaak gelijk. Pas in de zomer van 2019, na vele vragen van de Tweede Kamer en na berichtgeving door RTL Nieuws en Trouw erkende staatssecretaris Menno Snel de ernstige fouten. In een brief aan de Kamer gaf hij aan een onderzoek te starten.

Dadim Gastouders[bewerken]

De Belastingdienst gaf ieder onderzoek naar een gastouderbureau een code en een naan. CAF 11 Hawaii was intern bij de Belastingdienst bekend als het onderzoek naar het gastouderbureau Dadim Gastouders.

In 2005 opende Dadim Gastouders haar deuren als gastouderbureau in de kinderopvang. Gastouderopvang valt sinds 2005 onder de Wet Kinderopvang. In 2010 volgde een grote wetswijziging. Sinds dat jaar waren de gastouders onder meer verplicht te beschikken over een diploma op minimaal MBO2-niveau, dienden ze geregistreerd te zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKP) en werd toezicht en handhaving in de gastouderopvang verscherpt. Vanaf 2012 wordt er een continue screening uitgevoerd op het LRKP-bestand.

Aanleiding voor fraude onderzoek[bewerken]

In 2013 pleegden Oost-Europese bendes op grote schaal fraude met toeslagen en uitkeringen. Ze schreven landgenoten in als 'spookburger' bij Nederlandse gemeenten. Na de Bulgarenfraude werd het officieel beleid: om misbruik van toeslagen aan te pakken werden zorgvuldig onderzoek en bewijsvoering overgeslagen. Dat was namelijk 'effectief en efficiënt'.

Stopzettingen toeslagen in lopend toeslagjaar[bewerken]

In de weg naar het zoeken naar mogelijke fraude komt Dadim Gastouders in 2013 in beeld.

In 2014 stopt Belastingdienst Toeslagen op basis van vermoedens de toeslagen van alle op dat moment lopende klanten. Door middels van de uitspraken zoals 8 maart 2017 en 24 april 2019 blijkt dat de Belastingdienst Toeslagen in strijd met de wet heeft gehandeld en niet had mogen stopzetten. Daarnaast blijkt dat Belastingdienst Toeslagen tijdens de procedures stukken achterhoudt en bezwaren gemiddeld 18 maanden had laten liggen. Uit achtergehouden stukken blijkt dat de casus Dadim Gastouders CAF 11 Hawaii heet. Er zijn een aantal rechtszaken aangespannen door ouders tegen de Belastingdienst. Een zaak ging zelfs tot de Raad van State. In maart 2019 liet de staatssecretaris weten dat de kosten voor de landsadvocaat in dit dossier tot februari 2019 € 282.000,= bedroegen.


Etnisch profileren[bewerken]

In dit dossier loopt een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens naar etnisch profileren. Ook de Nationale Ombudsman had een onderzoek ingesteld echter die heeft het onderzoek gesloten. De conclusie van de Nationale Ombudsman was dat de Belastingdienst 232 gezinnen met onevenredig harde actie heeft getroffen. Ouders zijn door de ongenuanceerde aanpak in een onmogelijke positie, grote financiële problemen en langdurige onzekerheid gebracht.[1]

Beweging bij Belastingdienst[bewerken]

Gedurende een debat van 4 juli 2019 erkende Staatssecretaris Menno Snel dat hij in een tunnelvisie had gezeten en erkent hij dat de Belastingdienst Toeslagen een onrechtmatige daad heeft begaan jegens de gedupeerden. In mei 2018 en juni 2019 kregen de gedupeerden reeds een excuus brief. Daarnaast heeft de Tweede Kamer met 150 stemmen voor een motie aangenomen die vastgelegd heeft dat de Belastingdienst onrechtmatig gehandeld heeft.

Oplossing[bewerken]

Na erkenning van onrechtmatig handelen stelde staatssecretaris Menno Snel de commissie Donner in. Deze commissie heeft allereerst als opdracht het oordelen over de CAF 11. De bedoeling was dat de commissie begin oktober 2019 haar verslag zou uitbrengen. Daarnaast heeft de staatssecretaris ook een onderzoek ingesteld door de Auditdienst Rijk (ADR).


Dit artikel "Zaak CAF-11" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Zaak CAF-11.Read or create/edit this page in another language[bewerken]