You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Zv De Bevelanders

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

ZV De Bevelanders is een zwemvereniging in het Zeeuwse Kapelle. De vereniging is opgericht in 1974 en begon onder de naam zwemvereniging Kapelle. De vereniging is aangesloten bij de KNZB en heeft in de zwemsport drie taakvelden, te weten:

  • Het elementair zwemmen
  • Het wedstrijd zwemmen
  • Het recreatief zwemmen

Voor wat betreft het elementair zwemmen (lees zwemlessen) beperkt de vereniging zich tot aan het zwemniveau van het nationale Zwem - ABC. In het taakveld wedstrijd zwemmen heeft de vereniging de visie dat plezier in de sport prefereert boven het wedstrijdniveau. En het recreatief zwemmen heeft twee elementen in zich, het trimzwemmen en een groep zwemmers waarvoor het zwemmen een duursporttraining inhoud.

De Oprichting[bewerken]

In het midden van de dorpskern Kapelle was in 1974 een openlucht zwembad. Het bad was niet verwarmd en het ontbrak de jeugd aan een duikplank. In het oude bad werd op advies van de Koninklijke Nederlandse Heide Mij niet meer geïnvesteerd en inmiddels lagen er plannen tot het sluiten van het buitenbad en te komen tot een nieuw te bouwen overdekt zwembad. Voor een aantal notabelen in de gemeente was dit het moment om een onderzoek in te stellen naar de behoefte van een lokale zwemvereniging. Om vast te stellen of er binnen de gemeente Kapelle voldoende draagvlak voor een echte zwemvereniging werd onder de bevolking een enquête uitgeschreven. Gevraagd werd onder anderen een steunbetuiging van de bevolking door zich als ondersteunend lid aan te melden voor ƒ 10,- per jaar. Een lidmaatschap dat direct werd aangegaan was voor de rest van 1974 gratis en voor 1975 werd dan een jaarcontributie in rekening gebracht van ƒ 25,- voor - 16 jarigen en ƒ 40,- voor ouderen.

Na voldoende positieve aanmeldingen en reacties werd op 4 oktober 1974 in het lokale dorpshuis "De Vroone" een oprichtingsvergadering gehouden en werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren Hartingsveldt, Ploeg en Verhoeff en de dames Van Velzen en Van der Endt. Besloten werd om in de komende winterperiode 1974 - 1975 in het binnenbad aan de Kromomme te Wemeldinge met medewerking van de gemeentelijke badmeester en scholen een programma uit te werken en te presenteren om jeugd van de gemeente Kapelle voor het zwemmen en de nieuwe zwemvereniging enthousiast te maken.

De Eerste Jaren[bewerken]

De eerste jaren van het verenigingsbestaan was maar aanmodderen. Met name in de winterperiode's was er maar weinig geschikt badwater beschikbaar. Het instructiebad aan de Kromomme te Wemeldinge werd aangehouden voor het elementair zwemmen. En de trainingen voor de wedstrijdzwemmers werden verzorgd in het Zwembad van Goes. Gedurende openingstijden van het buitenbad in Kapelle was dat de plaats voor de zwemlessen en trainingen.

Sportcomplex Het Groenewoud.[bewerken]


Dit artikel "Zv De Bevelanders" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Zv De Bevelanders.Read or create/edit this page in another language[bewerken]