Zwartboek NFI

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Het Zwartboek NFI is een zwartboek, dat in 2007 door Maurice de Hond op het internet werd gepubliceerd. Het document beschrijft hoe het Nederlands Forensisch Instituut naar het inzicht van de samenstellers op dat moment ernstig tekortschoot in professionaliteit en onafhankelijkheid, en dat dit bijdroeg aan een verhoogde kans op justitiële dwalingen. De samenstellers kwamen onder leiding van Maurice de Hond tot hun bevindingen, op grond van verzameld materiaal uit de Deventer Moordzaak. [1]

Gevolgen[bewerken]

Het Zwartboek werd in juni 2007 in beperkte oplage uitgegeven en was sindsdien vrij te downloaden vanaf internet. Diezelfde maand vroegen de samenstellers aan Minister van Justitie Hirsch Ballin een onderzoekscommissie van onafhankelijke wetenschappers samen te stellen.[2] Naar aanleiding van dit Zwartboek zijn er op 9 oktober 2007 Kamervragen gesteld. De minister heeft hierop per 29 oktober 2007 gereageerd.

Het NFI zelf herkende zich niet in de kritiek. In een onderzoeksrapport dat intern door het instituut was opgesteld, in reactie op het zwartboek, gaf het NFI aan dat het instituut zich in de meeste punten van kritiek niet herkende. Wel had "op enkele punten een andere handelwijze de voorkeur verdiend". De onzorgvuldigheden tijdens het onderzoek hadden volgens het rapport echter geen relevante gevolgen. [3][4]

Bevindingen zoals gepubliceerd in het Zwartboek NFI[bewerken]

In het zwartboek trokken de samenstellers de volgende conclusies:

Uitgevoerd onderzoek is van slechte kwaliteit.
Opmerkelijk daarbij is dat die conclusies wel steeds in lijn zijn met het beeld dat het Openbaar Ministerie nodig heeft. Belastend voor de verdachte of niet ontlastend voor de verdachte.
Gebrek aan zorgvuldigheid
Uit onderzochte foto’s en video’s blijkt dat tegen diverse eisen van zorgvuldigheid wordt gezondigd. Dat betreft niet alleen een vuile omgeving waarin men de onderzoeken uitvoert, maar ook een onzorgvuldige behandeling van stukken van overtuiging. Het gebrek aan zorgvuldigheid blijkt ook door het niet goed instellen van apparatuur, zoals camera’s, en de fouten die gemaakt worden met de datering in rapportages.
Belabberde omstandigheden
Uit door het NFI geproduceerde foto’s en video’s is op te maken dat aan deze voorwaarden bij lange na niet wordt voldaan waardoor experimenten met stukken van overtuiging (en de conclusies die men daar vervolgens trekt in de rechtszaal), ingrijpend kunnen worden beïnvloed.
Niet onderbouwde aannames
In de rapporten komt het regelmatig voor dat er door de onderzoekers expliciet en impliciet niet onderbouwde aannames worden gedaan ten aanzien van gebeurtenissen bij en rondom het delict. Daardoor werden de conclusies van het rapport gereduceerd tot speculaties, die dikwijls zelfs uiterst onwaarschijnlijk waren.
Gebrek aan onafhankelijkheid
Het NFI onderzoekt slechts datgene waar het Openbaar Ministerie om verzoekt. Onderzoeken die logisch voortvloeien uit bepaalde bevindingen van het NFI worden niet uitgevoerd, omdat het Openbaar Ministerie niet in de uitkomsten is geïnteresseerd. Er zijn bij diverse onderzoeken duidelijke aanwijzingen dat alvorens rapporten worden uitgebracht inhoudelijk overleg is over de bevindingen tussen de onderzoekers en de betrokken Officier van Justitie. En ook dat de uitslagen, al dan niet in geschreven vorm, aan het Openbaar Ministerie worden uitgebracht, waarna pas een finaal rapport wordt opgemaakt ten behoeve van de rechters en de verdediging.
Redeneren naar de veronderstelde eindsituatie toe
Er zijn diverse voorbeelden waarbij de onderzoekers van het NFI vanuit een bepaalde veronderstelling (de verdachte heeft de moord gepleegd) terugredeneren.
Gebrek aan transparantie en late aanlevering
De rapporten zijn vaak heel kort en normaliter is het basismateriaal ook niet ter beschikking zodat een lezer van het rapport het werk van de onderzoeker niet kan controleren. Daarbij komt het ook regelmatig voor dat het rapport van het NFI zeer kort voor de zitting (of zelfs op de dag van de zitting zelf) ter beschikking komt van het hof en de verdediging, zodat er geen enkele controle of inhoudelijk weerwoord meer mogelijk is op het uitgevoerde werk.
Niet onderzoeken van relevante informatie
Het NFI voert alleen die onderzoeken uit waar het Openbaar Ministerie om vraagt. En de keuzes van het Openbaar Ministerie lijken zeer bepaald te worden door de visie van het Openbaar Ministerie over wat er gebeurd is en wie de verdachte is. Onderzoek waaruit zou kunnen blijken dat de visie van het Openbaar Ministerie rondom de gebeurtenissen of de verdachte onjuist is worden niet opgedragen en dus ook niet uitgevoerd.

Externe links[bewerken]

📰 Article(s) of the same category(ies)[bewerken]

Dit artikel "Zwartboek NFI" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Zwartboek NFI.