You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Conciglio

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Conciglio is een denkwijze, een universele methodiek voor het organiseren en beheren van werk, én een dynamisch netwerk van mensen en organisaties.

De denkwijze is vastgelegd in het Conciglio Manifesto.

De methodiek is een methodische werkwijze die bestaat uit drie met elkaar samenhangende aspecten om online samenwerking te organiseren en te beheren:

-       Individueel taakbeheer

-       Samenwerking en netwerkorganisatie

-       Opslag, distributie en beheer van informatie

Conciglio ordent sociale interactie in netwerken door zelforganisatie. Hierbij ontstaan structuren doordat de onderdelen van het netwerk, mensen en organisaties, spontaan interacties met elkaar aangaan.

Het Conciglio gedachtegoed is voor het eerst ontstaan medio 2008 naar aanleiding van de ontwikkelingen op gebied van cloud technologie, sociale netwerken en het nieuwe werken. Het gedachtegoed en de methodiek zijn ontwikkeld door Pierre de Jong en Sylvia Torn.

Het Conciglio Manifesto[bewerken]

-       Conciglio stelt het individu centraal, staat voor onderlinge verbondenheid en het nastreven van optimale samenwerking.

-       Conciglio hanteert het derde alternatief van Stephen Covey waarbij men altijd bereid is om samen naar oplossingen te zoeken die beter zijn dan wat ieder afzonderlijk heeft bedacht.

-       Conciglio streeft naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

-       Conciglio maakt sociale interactie in netwerken mogelijk door spontane samenwerking tussen mensen en organisaties te bevorderen.

Methodiek[bewerken]

De Conciglio methodiek is opgebouwd op basis van 10 principes:

 1. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar werkzaamheden en activiteiten.
 2. Het organiseren en beheren van werk in projecten, activiteiten en taken vindt plaats in één online werkomgeving.
 3. Iedereen kan binnen de online werkomgeving onbeperkt projecten en teams definiëren. 
 4. Projecten zijn persoonlijk, kunnen worden gedeeld met een team of zijn openbaar binnen de online werkomgeving.
 5. Projecten worden opgesplitst in activiteiten en taken.
 6. De definitie van taken is altijd actiegericht en moet volledig zijn.
 7. Het toewijzen of delegeren van taken vindt plaats in overleg met dien verstande dat een taak in principe wordt geaccepteerd tenzij men tijdig bezwaar maakt.
 8. Communicatie vindt plaats binnen de online werkomgeving zonder gebruik te maken van mondeling overleg of email. Dit kan op drie niveaus: Door taak gebonden berichten, project gerelateerd of overkoepelend binnen het team.
 9. Informatie wordt opgeslagen in de cloud en direct gekoppeld aan de gerelateerde taken.
 10. Personen, teams en organisaties vormen spontaan geneste netwerken.

Toepassing van de methodiek en onderliggende methoden (Individueel taakbeheer; samenwerking en netwerkorganisatie; opslag, distributie en beheer van informatie) worden gefaseerd:

 1. Het opzetten en inrichten van de online werkomgeving.
 2. Het initiëren van projecten, activiteiten en nieuwe taken.
 3. Uitvoering, opvolgen en afsluiten van taken.
 4. Onderhoud en beheer van de werkomgeving.

De methodiek leidt tot standaardisatie van het individueel taakbeheer en online samenwerking.

Referenties[bewerken]


Dit artikel "Conciglio" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Conciglio.Read or create/edit this page in another language[bewerken]