You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Cultuurprofielscholen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

CultuurProfielScholen
Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS)
CULTUUR LEERT ANDERS
Bestand:Logo met tekst.png
LOGO VCPS auteursrecht VCPS
vereniging
VO sinds 22 november 2007
PO sinds 2016-2018
Bestuur VO 5 leden
Bestuur PO 5 leden
Steunpunt VO 2 medewerkers
Adres Postbus 452 3500 AL Utrecht
Website https://www.cultuurprofielscholen.nl
Facebook https://www.facebook.com/cultuurprofielscholen/
scholen
Aantal VO 49 (2022), PO 22 (2022)
Verspreiding https://www.cultuurprofielscholen.nl/voortgezet-onderwijs/schoolportretten/?view=map
Bestand:Image1.svg
Bestand:Cultuurprofielkaart.jpg
Inspiratiekaart VCPS auteursrecht VCPS
Bestand:Overhandiging VCPS bundel aan minister.jpg
auteursrecht VCPS
Bestand:Bundel 1 VCPS voor Cultuur Leert Anders Conferenties.jpg
auteursrecht VCPS
Bestand:Bundel 2 VCPS voor Cultuur Leert Anders Conferenties.jpg
auteursrecht VCPS
Bestand:Balboekjes op de Cultuur Leert Anders conferenties.jpg
auteursrecht VCPS

Cultuurprofielscholen zijn scholen voor voortgezet en primair onderwijs die kunst- en cultuuronderwijs als profilering hebben vastgelegd in hun schoolplan en het cultuurprofielplan. Cultuurprofielscholen zijn vergelijkbaar met Technasia en Lootscholen die zich respectievelijk op techniek of sport profileren. De cultuurprofielscholen zijn verenigd in de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS)

Vereniging CultuurProfielScholen[bewerken]

De Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS-VO en VCPS-PO) is een landelijke vereniging voor en door scholen - voortgezet onderwijs en primair onderwijs - die kunst - en cultuuronderwijs als profilering hebben vastgelegd in hun onderwijsaanbod en beleid. De kwaliteit van dit onderwijs is getoetst op basis van door de VCPS-scholen opgestelde criteria en voldoet aan de eisen van het keurmerk Erkende CultuurProfielScholen.

Cultuurprofilering[bewerken]

De visie van cultuurprofielscholen is om kunst- en cultuuronderwijs voor een brede groep leerlingen versterkt toegankelijk te maken.[1] Het cultuurprofiel is een invulling van kunst – en cultuuronderwijs waarbij je als school vanuit visie en ambitie, keuzes maakt voor onderwijsbeleid, inhoud en uitvoering, die zijn vastgelegd in het schoolplan en het cultuurprofielplan. De vereniging heeft haar visie op kunst- en cultuuronderwijs vastgelegd in een Manifest.

Een cultuurprofielschool

 • Biedt een rijk kunst- en cultuurprogramma en leeromgeving.
 • Verbindt kunst- en cultuuronderwijs structureel met andere leergebieden.
 • Werkt samen met mensen en organisaties buiten de school.
 • Evalueert regelmatig het onderwijsplan.

Motto[bewerken]

Het motto van de vereniging is ‘Cultuur leert Anders’. De leerlingen op een cultuurprofielschool bouwen aan hun identiteit via kunst en cultuur. Cultuurprofielscholen van de VCPS, dus de leden, hebben de overtuiging dat kunst en cultuur een onmiskenbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren.

Kwaliteitskeurmerk VCPS-VO[bewerken]

De scholen aangesloten bij de vereniging streven naar samenhang en kwaliteit. De scholen gaan uit van schooleigen ambities en bevragen elkaar daar kritisch op. Dit wordt bestendigd door een kwaliteitskeurmerk voor kunst- en cultuuronderwijs dat de vereniging toekent. Na een toetredingsvisitatie, vindt om de vier jaar een periodieke-visitatie plaats door een visitatiecommissie om het keurmerk te bestendigen. De vereniging heeft de daarbij gebruikte visitatietools in samenwerking met leden en onderwijsexperts van KPC (2008) en SLO (2008) ontwikkeld. De visitatietool is vervolgens getoetst door het Kohnstamm Instituut (Oud, 2010).[2]

De toekenning van het certificaat is publiek zichtbaar middels een muurplaat[3] op de gevel van de school.

Het mogen gebruiken van de titel Erkende CultuurProfielSchool is enkel voorbehouden aan leden van de vereniging en staat geregistreerd als beschermd kwaliteitskeurmerk.

Inhoud scholen netwerk VO[bewerken]

A. Activiteiten[bewerken]

De vereniging VO

 • Stimuleert, inspireert en informeert de leden op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs en de ontwikkelingen daarin.
 • Faciliteert leergemeenschappen, bij de VCPS Leernetwerken genoemd, rondom diverse thema’s
 • Organiseert twee keer per jaar een ledenvergadering, waarvan een de jaarvergadering is.
 • Vertegenwoordigt de leden in de diverse landelijke en internationale overlegorganen voor kunst- en cultuuronderwijs.
 • Is ook lid van het profielenberaad. Dit is een landelijk netwerk van vijftien profielorganisaties, die zich ieder op een andere vorm van talentontwikkeling richten.
 • Stimuleert onder haar leden deelname aan onderzoek naar kunst- en cultuuronderwijs.  
 • Draagt waar mogelijk haar kennis over aan niet leden, via landelijke bijeenkomsten, vaktijdschriften en online platforms. Daarbij werkt zij samen met partners uit het culturele en/of onderwijsveld.
 • Organiseert de toetredings visitatie voor nieuwe leden en de periodieke visitatie voor zittende leden.
 • Faciliteert het Critical Friends bezoek en de Cultuurkaravaan om kennis te delen en contacten warm te houden.
 • Ondersteunt de scholen bij het opstellen van een cultuurprofielbeleidsplan.
 • Faciliteert een helpdesk.
 • Faciliteert een website.

B. Leergemeenschappen/leernetwerken VO[bewerken]

Vanaf 2016 zijn er leernetwerken in de vereniging actief voor en door leden. De leden hebben via het Google Drive Kennisdossier toegang tot de leernetwerken. Daar zijn ook alle documenten en tools te vinden die de vereniging en de leden hebben ontwikkeld.

De volgende leernetwerken stonden de afgelopen jaren op de agenda van de VCPS:

 • Cultuurprofilering in het vmbo en mavo
 • Formatief Leren
 • Kunst, Technologie en Maatschappij
 • Creativiteit
 • Cultuur en Techniek (Technasium)
 • Talent(en) en cultuurprofiel
 • Cultuurbeleid in een cultuurprofielschool
 • Cultuurprofiel en Internationalisering
 • Cultureel erfgoed
 • Human Capital Development
 • Nieuwe media en ICT
 • Podium voor cultuur
 • Rijke didactieken

Aangesloten scholen[bewerken]

Juli 2022 zijn er 50 scholen voor Voortgezet Onderwijs aangesloten bij de vereniging.[4]

Er zijn 20 scholen Primair Onderwijs aangesloten. Zij vertegenwoordigen ongeveer 4000 leerlingen Primair Onderwijs. Op de website van zowel de VCPS-VO als de VCPS-PO is van elke school een schoolportret opgenomen.

Bestuur en steunpunt, Commissie voor aanbeveling en advies[bewerken]

De VCPS-VO wordt bestuurd door 7 leden (VO) en de VCPS-PO door 6 leden (PO). Een onafhankelijke commissie van aanbeveling en advies bestaat uit experts uit het onderwijs, de kunst- en cultuursector. Zij informeert en adviseert het VCPS-VO bestuur.

Het dagelijks bestuur VO en PO wordt waargenomen door elk 2 betaalde krachten die het Steunpunt bemensen.

Sleutelfiguren bij de oprichting van het netwerk zijn Antoine Gerrits en Astrid Rass. Van 2004 – 2007 was Clan Visser 't Hooft (zie foto) voorzitter van de Begeleidingscommissie van de Cultuurprofielscholen.

Geschiedenis[bewerken]

Op de website van de vereniging is een chronologie voor cultuurprofilering opgenomen vanaf 2004. Dat is het jaar dat het ministerie van OC&W een oproep doet aan scholen om zich aan te melden voor aanvullende financiering voor een pilot cultuurprofielscholen. 106 scholen reageren hierop.

 • 22 november 2007 wordt de vereniging Cultuurprofielscholen (VCPS-VO) opgericht en start met 23 leden Voortgezet onderwijs.
 • In 2016 wordt met steun van de VCPS-VO en het Fonds voor Cultuurparticipatie een vereniging opgericht voor het basisonderwijs: VCPS-PO.    
 • November 2017 viert de vereniging haar 10-jarig jubileum met een landelijke conferentie in samenwerking met het LKCA, Cultuurdag VO. De maand november staat in het teken van de landelijke uitrol in diverse media van ‘Cultuur Leert Anders’.  Een nieuwe website gaat online.
 • Januari 2018 verschijnt het tijdschrift Kunstzone met een special over 10 jaar VCPS.

Antoine Gerrits Award[bewerken]

De Antoine Gerrits Award bestaat sinds 16 november 2017 en is een cultuurwedstrijd voor alle jongeren in Nederland die actief bezig zijn binnen één van de vormen – of mixvormen – van beeldende kunst, design, fotografie, theater, cabaret, muziek, film, dans, literatuur of media.[5]

Beeldmerk[bewerken]

In het logo van de vereniging is de Mens van Vitruvius van Leonardo da Vinci (ca 1490) gebruikt. Deze afbeelding combineert de mens in al zijn verschijningsvormen, zowel wiskundig, filosofisch, religieus als ook artistiek. De kleur van de vereniging is koningsblauw.

Publicaties[bewerken]

 • Wil Oud en Yolande Emmelot, De visitatieprocedure cultuurprofielscholen, Toetsing van de kwaliteit, Kohnstam Instituut, Amsterdam, 2010
 • Petitie Denk Einstein, Vereniging CultuurProfielScholen, 2010
 • Jubileumbundel 5-jaar Vereniging Cultuurprofielscholen, Vereniging CultuurProfielScholen, 2012
 • Cultuureducatie, Een Manifest en bijbehorende video, Vereniging CultuurProfielScholen, 2012
 • Kunstzone special CultuurProfielScholen, Stichting Kunstzone, 2018

Externe links[bewerken]

 • [https://www.cultuurprofielscholen.nl Officiële website
 • [1] Tijdlijn Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS)
 • [2] Antoine Gerrits Award; cultuurwedstrijd voor jongeren; uitleg en spelregels
 • [3] Antoine Gerrits Award; Zit jij op de middelbare school? Doe dan mee
 • [4] Manifest


Dit artikel "Cultuurprofielscholen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Cultuurprofielscholen.

 1. De VO Gids, Scholenwijzer. Geraadpleegd op 2022-09-08.
 2. (nl) Wil Oud; Yolande Emmelot, De visitatieprocedure cultuurprofielscholen, Toetsing van de kwaliteit, Kohnstam Instituut, 2010.
 3. De VO Gids, Scholengids. Geraadpleegd op 2022-09-08.
 4. LKCA, LKCA cijfers 2020. Geraadpleegd op 2022-08-09.
 5. Astrid Rass, Antoine Gerrits Award (01-03-2021). Geraadpleegd op 01-06-2022.


Read or create/edit this page in another language[bewerken]