You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Leerdoelgericht onderwijs

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Leerdoelgericht onderwijs is een term die in 2016 door Michel de Hond werd bedacht. Met deze benaming wilde hij een naam geven aan het onderwijs dat gegeven wordt door het curriculum met concrete leerdoelen centraal te zetten.[1]

Herkomst van de naam[bewerken]

Op de scholen die met MijnLeerlijn werken worden de leerdoelen centraal gezet. Deze lesmethode plaatst de leerling in zijn zone van naaste ontwikkeling, waardoor deze het inzicht krijgt om te organiseren. Van daaruit kunnen er keuzes gemaakt worden in het organiseren, en wat haalbaar is. Bij deze leermethode staat het leerdoel centraal.[1]

Kenmerken van Leerdoelgericht onderwijs[bewerken]

Vanuit het werken met de leerdoelen weer de leraar vooraf wat er van de leerling verwacht wordt en hoe hij dit kan toetsen. Bij het vormen van dit curriculum maakt de school de keuze voor de inzet en het gebruik van - onder andere - adaptieve software, methodetoetsen, eigen materiaal en LVS-toetsen.[bron?] Daarnaast kiest de leraar bewust de momenten van aanbod en afname. Vervolgens bepaalt de leraar welke aanpassingen of veranderingen er nodig zijn om het onderwijs te optimaliseren.[2]

Van kerndoel tot leerdoel[bewerken]

De 58 kerndoelen met daarin de referentieniveaus voor rekenen en taal zijn de kaders voor het basisonderwijs. Deze kerndoelen geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen bij het verlaten van de basisschool. Het ministerie van onderwijs schreef hierover:

"De kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen bereik komen."[3]

Bij het maken van het curriculum zijn de kerndoelen vertaald naar concrete leerdoelen voor scholen. Zo kunnen o.a. de methode of adaptieve software als oefenmiddel en/of toetsing gebruikt worden bij het lesgeven. Het wordt doelgericht ingezet en niet langer als verplichte oefenstof. Het curriculum geeft de leraar de regie (terug). Die bepaalt wat er nodig is voor een groep, het niveau of de individuele leerling. Door vanuit het leerdoel te werken kan de onderwijstijd per leerling maximaal benut worden.


Dit artikel "Leerdoelgericht onderwijs" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Leerdoelgericht onderwijs.Read or create/edit this page in another language[bewerken]