You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

DataFryslân

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

The official brand logo of the dutch corporation DataFryslân.

DataFryslân is een coöperatie van Friese maatschappelijke organisaties die zich inzet voor de ontwikkeling van de provincie door middel van innovaties met data.

Datacollecties, algoritmen en ontwikkelde kunstmatige intelligentie van DataFryslân worden gepubliceerd via dataknoopunt Frisian Data Exchange (FDX). Voor combinaties met andere datacollecties werkt DataFryslân nauw samen met het Centraal Bureau voor de statistiek [1]en hanteert daarbij de wettelijk verplichte privacy- en veiligheidseisen[2]. De coöperatie maakt zich sterk voor de digitale grondrechten van Friezen en willen dat alle Friezen eigenaar blijven van hun eigen data.

Organisatie[bewerken]

De coöperatieve vereniging DataFryslân is een in Leeuwarden gevestigde non-profit onderneming. De leden van de coöperatie zijn eigenaar van de onderneming en betalen een jaarlijkse contributie die afhankelijk is van het type lidmaatschap. Contributiegelden worden beheerd via een investeringsfonds (Fryslân Fonds) dat gericht investeert in activiteiten en organisaties die bijdragen aan innovatie met data van de provincie Friesland. Besluitvorming vindt plaats in de Algemene Leden Vergadering (ALV) die tevens een toezichthoudend bestuur benoemt. De organisatie wordt geleid door een directeur. Fondsaanvragen door leden of externe aanvragers worden beoordeeld door de Programma Adviescommissie (PAC) die jaarlijks wordt benoemd door de ALV.

Historie[bewerken]

De organisatie DataFryslân is opgericht op 12 februari 2019 [3]als een van de uitkomsten van het culturele evenement Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018), toen de stad Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was in 2018 (European Capital of Culture). Een brede coalitie van Friese overheden en kennisinstellingen startte een samenwerking 2012 met als doel het culturele evenement LF2018 te monitoring en te evalueren. Na afronding in 2018 werd tussen zeven partijen de samenwerking voortgezet en werd besloten een organisatie op te richten. Rudolf Simons, die eerder het monitoring en evaluatieproces van LF2018 had geleid, werd in 2019 gevraagd als eerste directeur de organisatie op te richten en in drie jaar tijd te vormen naar een coöperatie vorm waar ook andere organisaties lid van konden worden. Na een start up-periode van drie jaar werd op 2 februari 2022 de coöperatie DataFryslân U.A. opgericht te Leeuwarden[4][5]. In mei 2022 traden de organisaties Ros Friesland[6] en gemeente Waadhoeke[7] toe als lid van de coöperatie.

Directeur[bewerken]

Leden van DataFryslân[bewerken]

Bestuursleden[bewerken]

 • Regina Bouius, voorzitter van 2 februari 2019 tot en met 31 juni 2022.
 • Andrej Zwitter, lid van 2 februari 2019 tot en met 8 december 2021
 • Diederik Scepter, lid van 2 februari 2019 tot en met 8 december 2021.
 • Jelmer Mulder, lid van 2 februari 2019 tot en met 8 december 2021.
 • Soon Hee Santema, lid van 2 februari 2019 tot en met 8 december 2021.
 • Pieter Zondervan, lid van 2 februari 2019 tot en met 8 december 2021.
 • Machiel Schaafsma, lid van 2 februari 2019 tot en met 31 september 2019.
 • Peter Mulder, lid van 8 december 2021 tot heden.
 • Eelke de Jong, lid van 1 november 2019 tot heden. Voorzitter vanaf 1 juli 2022 tot heden.
 • Ingrid van der Vegte, lid van 2 februari 2019 tot heden.
 • Siebren van der Berg, lid van 8 december 2021 tot heden.
 • Anne Beaulieu, lid van 8 december 2021 tot heden.

Activiteiten[bewerken]

DataFryslân voert een onderzoeksprogramma uit met als doel kennisuitwisseling en data- onderzoek. In het programma zijn drie activiteiten te onderscheiden:

 • /PODIUM: Masterclasses of media-uitingen die kenniscirculatie over innovatieve data-onderwerpen binnen Friesland bevorderen.
 • /LAB: Multi-stakeholder data-experimenten waarin gericht wordt gezocht naar succesfactoren voor de operationele toepassing van data, modelmatige analyse en a.i. in een organisatie.
 • /HUB: Fundamentele onderzoeksprojecten met als doel de realisatie van publieke data- en algoritmecollecties die gepubliceerd wordt via de Frisian Data eXchange (FDX).

Daarnaast vervult DataFryslân een adviesrol voor haar leden, en voor externe partijen die daartoe een verzoek indienen. DataFryslân is een regionaal aanspreekpunt voor datagerelateerde zaken in de provincie Friesland.


Dit artikel "DataFryslân" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:DataFryslân.Read or create/edit this page in another language[bewerken]