Digitaal regelbeheer

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Digitaal regelbeheer omvat het digitaal opstellen, koppelen, actualiseren, versiebeheer, evalueren en ontsluiten van het beleid en regelgeving.

Alle wettelijke regels zijn opgenomen in een database waarbij de individuele regels, na koppeling, een samenhangend geheel vormen en op deze wijze bereikt wordt dat overheidsbeleid en overheidsregels voor iedereen informatief, leesbaar, herleidbaar, samenhangend, uitlegbaar en compact gepresenteerd wordt.

Achtergrond[bewerken]

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met deze Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Hierdoor moet het in de toekomst makkelijker zijn om bouwprojecten te starten, informatie op te vragen over mogelijke (bouw)locaties, bestemmingsplannen etc . Bij deze nieuwe Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. De overheid heeft hierin voorzien door invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingwet (DSO).[1]

Het DSO maakt gebruik van open standaarden en open data. Lokale overheden kunnen zo hun systemen op dit landelijk loket aansluiten.[2][3]

Functie Digitaal regelbeheer in de praktijk[bewerken]

  • Ondersteuning van overheden bij opstellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van omgevingsvisie en het omgevingsplannen.
  • Ondersteuning van initiatiefnemers die met betrekking tot een specifieke locatie informatie willen hebben over wat wel of niet toegestaan is alvorens men een vergunning aanvraagt of een melding indient.
  • Ondersteuning van informatievraag inzake actuele gegevens over geluid, bodem en water.

Belangrijke onderdelen in applicaties voor Digitaal regelbeheer[bewerken]

  • officiële teksten, juridische teksten (regels en beleid)
  • beslistabellen met inhoudelijke afwegingscriteria
  • besluitvorming binnen beslistabellen op basis van bestuurlijk leidende principes
  • GIS-koppeling naar vlakken waar regels en beleid van toepassing is
  • onderscheid in verschillende type bevragingen
  • conversie van antwoord op vragen naar uitkomsten


Dit artikel "Digitaal regelbeheer" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Digitaal regelbeheer.