You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Financiën

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Financiën (Frans: finances — geld) is het deelgebied van de economie, economische relaties die ontstaan in het proces van vorming, distributie en gebruik van gecentraliseerde en gedecentraliseerde geldfondsen.

Een belangrijk element van financiën is de categorie van de toewijzing van middelen. Deze categorie is oud en bestaat al sinds het begin van de menselijke samenleving. In een primitieve samenleving doodden jagers bijvoorbeeld een mammoet, maar deelden deze met de rest van de stam (vrouwen, oude mensen, kinderen), die niet direct aan de jacht deelnamen - zo'n systeem van relaties gebaseerd op de distributie van hulpbronnen hebben bijgedragen aan de vorming van de menselijke samenleving, zonder welke beschavingen en staatssystemen. In een moderne staat worden financiële middelen al verdeeld, en het systeem van hun distributie staat nog steeds op de voorgrond. Distributie impliceert niet noodzakelijkerwijs de gratis aard van het verkrijgen van financiële middelen - integendeel, distributie wordt opgevat als een ruil, een ruil van heterogene middelen. Een gepensioneerde bijvoorbeeld gaf zijn vele jaren werk en betaalde bijdragen aan de sociale fondsen van de staat, en de staat, wanneer een burger een bepaalde leeftijd bereikt, verdeelt nieuwe inkomsten van toekomstige gepensioneerden en betaalt deze uit aan daadwerkelijke gepensioneerden. Veel historische figuren speculeerden over het concept van verdeling in combinatie met categorieën als rechtvaardigheid, gelijkheid of, omgekeerd, ongelijkheid, wat resulteerde in de vorming van vele interpretaties van de term verdeling van middelen in de financiële theorie.

Classificatie[bewerken]

Traditioneel wordt financiën onderverdeeld in openbare financiën (gecentraliseerde, staats- en gemeentefinanciën) en particuliere financiering (gedecentraliseerd). Deze laatste omvatten zowel ondernemingsfinanciering (institutionele financiering) als huishoudelijke financiering (persoonlijke en gezinsfinanciering).

Het belangrijkste verschil tussen openbare en particuliere financiering is dat openbare financiën en financiering uit de particuliere sector verschillende doelen hebben. Het belangrijkste doel van de particuliere sector is winst, dat wil zeggen de maximaal mogelijke toename van de ruilwaarde van kapitaal door reproductie en/of speculatie. Het doel van overheidsfinanciën is op zijn beurt de distributie en herverdeling van publieke goederen die op nationaal en regionaal niveau worden verbruikt.

Literatuur[bewerken]

 • Adams H. C. Science of Finance, an Investigation of Public Expenditure and Public Revenues. — N. Y.: Henry Holt &Co, 1899.
 • Backhaus J. G., Wagner R. E. Handbook of public finance. — Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2004.
 • Cohn G. The Science of Finance. — Chicago: Chicago Press, 1895.
 • Plehn Carl. C. Introduction On Public Finance. — London: Macmillan&Co, 1909.
 • Bastable Ch. F. Public Finance. 3-th ed. — N. Y.: Macmilan&Co, 1903.
 • Patterson R. H. The science Of Finance: a practical treatise. — London: William Blackwood&Sons, 1868.
 • King G. Theory Of Finance: Being a Short Treatise on the Doctrine of Interest and Annuities-certain./ 3-rd ed. — London: Ch.&Edw. Layton, 1898.
 • Cleveland F. A. Funds and Their Uses. — N. Y.: Appleton&Co, 1902.
 • Fama, Eugene; Miller, Merton. The Theory of Finance. — Hinsdale: Dryden Press, 1972.
 • Schinasi, Garry J. Safeguarding financial stability: theory and practice. — Washington D.C.: International Monetary Fund, 2005.
 • Weston F. "A (Relatively) Brief History of Finance Ideas."// Financial Practice and Education, Spring/Summer. — 1994.
 • Plehn Carl. C. Introduction On Public Finance. — London: Macmillan&Co, 1909.
 • Hunter M. H. Outlines Of Public Finance. — N.Y. & London: Harper&Broth., 1921.
 • Dalton H.ruen. Principles of Public Finance. — London: Macmilan&Co, 1922.
 • Watson D. Head A. Corporate finance: principles and practice- 5th ed. — Edinburgh: Pearson Education Ltd, 2010.
 • Bossaerts P. L., Ødegaard B. A. Lectures on corporate finance. — London: World Scientific Publishing, 2001.
 • Shoup C. Public finance. — New Jersey: Transaction Publishers, 1969.
 • Spurga R. C. Balance sheet basics: financial management for non-financial managers. — N. Y.: Pengium Group, 2004.
 • McLaney E. J. Business Finance:Theory and Practice/8-th ed. — Pearson Education, 2009.
 • Barns E. Modern Finance. — London: Oxford University Press, 1920.
 • Bullock Ch. J. Selected Readings In Public Finance. — Boston: Ginns&Co,, 1906.
 • Higgs H. A. Primer of National Finance. — London: Methuen&Co Ltd., 1919.
 • Jain T. R., Kaur S. J., Gupta A., Gupta S. P. Public Finance and International Trade. — New Delhi: VKpublikations, 2008.
 • Adair T. A. Corporate Finance Demystified. — McGraw-Hill, 2006.
 • Banks E. Finance the basics. — N.Y: Simultaneously published, 2007.
 • Besley S., Brigham E. F. Principles of Finance. — Mason: Cergage Learning, 2009.
 • Detscher S. Corporate Finance and the Theory of the Firm. — GRIN Verlag, 2003.
 • João Amaro de Matos. Theoretical foundations of corporate finance. — New Jersey: Princeton University Press, 2001.
 • Katsioloudes M. Strategic Management. — Oxford: Elsevier inc., 2006.
 • Moyer R. C., J. R. McGuigan, W. J. Kretlow. Contemporary Financial Management. — South Western, 2009.
 • Fabozzi F. J.ruen, Drake P. P. Finance: capital markets, financial management, and investment management. — New Jersey: John Wiley&Sons, 2009.
 • Bhala V. K. Financial Management and Policy. 5-th ed. — New Delhi: Anmol Publications, 2006.
 • Gomez C. Financial Markets, Institutions and Financial Services. — New Delhi: Prentice-Hal, 2008.
 • Khan M. Y., Jain P. K. Financial Management: Text, Problems And Cases. — New Delhi: McGraw-Hill, 2004.


Dit artikel "Financiën" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Financiën.Read or create/edit this page in another language[bewerken]