You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Harry Donga

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Harry Cornelis Donga (Stadskanaal, 31 december 1945) is Luthers predikant in Amsterdam. De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden is gefuseerd met de Nederlandse Hervormde Kerk en Gereformeerde kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland, PKN.

Levensloop[bewerken]

Donga deed eindexamen HBS-B in 1964 en staatsexamen Gymnasium B in 1967. Hij deed doctoraalexamen theologie aan de Universiteit van Amsterdam en het Luthers seminarium (1972) en volgde de predikantenopleiding. Hij promoveerde in 1989 bij Prof dr C. H. Lindijer op het proefschrift Ontmoeting, een studie over pastoraat en ontmoeting. Van 1973 tot 2008 was hij beroepen als predikant bij de Lutherse Gemeente in Amsterdam[1]; hij werkte aanvankelijk in Amsterdam-Noord tot die samen met Centrum één wijkgemeente vormde in 1983.

Na zijn emeritaat bleef Donga preken, vooral in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam, maar ook elders. In de Oude Lutherse kerk maakt hij sinds 2008 bij elke preek gebruik van de technische mogelijkheden in deze kerk, die ook als aula van de UvA functioneert; hij combineert woord en beeld middels een PowerPoint presentatie. In 2006 nam hij mede het initiatief tot de Grunniger Diensten waar jaarlijks een volledige dienst in het Gronings wordt gehouden: bijbellezingen, liederen en de preek; de laatste werd verzorgd door de geboren Groninger Harry Donga. Deze diensten zijn ondertussen uitgegroeid tot de grootste manifestatie van Groningers in de randstad.

Bestuurlijk[bewerken]

Als voorzitter van de Lutherse kerkenraad-Amsterdam had Donga de supervisie over de ingrijpende restauraties van de Oude Lutherse Kerk (1983-85) en van de Ronde Lutherse Kerk aan het Singel na de brand van 1993. De Lutherse kerk en Diaconie van Amsterdam besloten plaatselijk niet mee te gaan met de fusie waardoor korte verbindingslijnen in stand bleven binnen de Lutherse Gemeenschap. Verder werd met Donga als bestuurder het Luther Museum Amsterdam opgericht. Sinds 1984 is Donga voorzitter van het bestuur van het Brants Rus hofje; dat was aanvankelijk bestemd voor lutherse dames boven de 50 jaar, maar biedt thans onderdak aan studenten deels van Lutherse huize.

Onderscheiding[bewerken]

In 2014 ontving Donga het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau.

Publicaties[bewerken]

  1. Ontmoeting. Een studie over pastoraat en ontmoeting. Narratio, Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel 1989 (dissertatie, handelseditie ISBN 9789052630038)
  2. Wij zijn het zelf. Vernieuwing van de kerkelijke gemeente. Kok Kampen 1994, ISBN 9789024284023
  3. Monumentale orgels van Luthers Amsterdam. Samen met anderen. Boekencentrum, Zoetermeer 1998, ISBN 90 239 0367 6 )
  4. Christoffel van Brants en zijn hofje. Geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje vanaf 1733. Verloren Hilversum 2008, ISBN 978 90 8704 049 9
  5. Een vergeten hoofdstuk. De lotgevallen van het Van Brants Rus Hofje in de Tweede Wereldoorlog. Zwolle 2011, eigen uitgave, ISBN 978 90 77713 38 9
  6. Geslagen Verbeelding. Lutherse penningen in Nederland (Harry Donga en Carel van den Berg), Verloren Hilversum 2010, ISBN 978 90 87041 75 5
  7. Petersburg, Roem der Hoven. De verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent Christoffel van Brants. (C. Baar-de-Weerd, H. Donga, F. Vogelzang, E. Waegemans, L. Wevers) , Spa, Wijk bij Duurstede/Amsterdam 2017, ISBN 978 90 74205 07 8
  8. Lutherse zorg in beeld, In: Sabine Hiebsch en Marin L. Van Wijngaarden, red. Van pakhuis tot preekhuis. 425 jaar Lutherse Gemeente in Amsterdam (1588-2013), Boekencentrum Zoetermeer 2013, ISBN 978 90 239 2744 0 .

Vijf boeken met themapreken, gehouden in de Oude Lutherse Kerk op het Spui, uitgegeven door de kerkenraad: Een Engel op je pad (2005), Rembrandt op het Spui (2006), Imago. Mens in beeld, God/Jezus in beeld (2007), Geloven met Vincent (2009), Geloven met Luther (2017), Grunn in Amsterdam, 15 jaar Grunneger Kerkdainsten 2021. Verder vele publicaties en artikelen in: Gemeenteblad (Bij de Tijden), De Beeldenaar, Ons Amsterdam, Laetare, Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek


Dit artikel "Harry Donga" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Harry Donga.Read or create/edit this page in another language[bewerken]