You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Herman Denkers

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Ds. Herman Denkers (Den Haag, 16 juni 1922-2000) was een vooruitstrevend predikant die zich in het bijzonder richtte op interkerkelijke samenwerking. Hij was van 1953 tot 1978 vooral actief als dorpspredikant in Friesland waar hij ook opbouw werk deed voor vormingswerk van de Hervormde Kerk als directeur van vormingscentrum De Oorsprong. Tussendoor was hij ook actief op het Hedwig Dransfeld Haus[1] (HDH) in Duitsland bij Koblenz waar Joden Christenen en Moslims elkaar in verbondenheid troffen.

Herman Albertus Denkers werd geboren in Den Haag op 16 juni 1922. Na het behalen van zijn HBS-B diploma in 1941 volgde hij eerst een opleiding scheepsbouwkunde aan de toenmalige MTS in Dordrecht. Nederland was bezet en de oorlog was in volle gang. Hij was, samen met zijn latere echtgenote in die tijd flink actief in het kerkenwerk in Den Haag, met name voor jeugd en jongeren. Tijdens het reizen tussen Den Haag naar Dordrecht raakte hij vaak in gesprek met een reisgenoot over levensvragen en al snel bleek dat zijn hart voor verdere studie en werk veel meer uitging naar levensbeschouwing en godsdienst.

In 1943 vertrekt hij als dwangarbeider naar Duitsland en wordt hij tevens door de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk aangesteld als geestelijk verzorger voor de mede-dwangarbeiders. Na de oorlog en zijn terugkeer naar Nederland gaat hij, na een succesvol staatsexamen, theologie studeren aan de Leidse Universiteit. In december 1951 houdt hij zijn proefpreek in de Marekerk in Leiden onder Prof. Van Ruler en in september 1952 wordt hij bevestigd als vicaris in Bantega (Fr), waarna hij in 1953 predikant wordt binnen de gemeente Oosterzee voor het gedeelte Bantega en Echten.

In 1957 wordt hij door de Provinciale Kerkvergadering van de Nederlands Hervormde Kerk, als predikant voor buitengewone werkzaamheden, benoemd tot directeur van de in dat jaar opgerichte stichting Hervormd Jeugd- en Vormingscentrum “De Oorsprong” te Sint Nicolaasga. Gedurende de volgende tien jaar van opbouw en uitbouw van dit vormingscentrum worden diverse interkerkelijke en internationale contacten gelegd. Naast de organisatorische aspecten die dit werk vergt, ligt het pastoraat hem na aan zijn hart.

In 1967 verhuist Denkers met zijn gezin voor een nieuwe uitdaging naar de Hervormde dorpsgemeente van Hantum en Hantumhuizen in Noordoost Friesland. Daar werkt hij hard aan de samenwerking met de Gereformeerde gemeente, start hij een leerhuis en een voor die tijd en in die regio unieke, kritische gemeente. Verder heeft het pastoraat een prominente plaats in zijn werkzaamheden. Na instemming van de kerkenraad gaat hij ook aan de slag als leraar Godsdienst aan de toenmalige kweekschool Claerkamp in Dokkum. Met die functie in zijn paspoort waagt hij het er op om, samen met echtgenote Rie en zijn twee oudste kinderen, af te reizen naar het verre oosten in Hongarije, achter het IJzeren gordijn. Daar, in Felsőkelecsény, een klein dorp in de buurt van Miskolc, steunt hij met woord, daad en pastoraat de plaatselijke geloofsgemeenschap om moed te houden onder het communistische regime.

Tijdens de periode in Hantum onderhoudt hij ook zijn internationale contacten van de tijd van “De Oorsprong” en wordt hem gevraagd om bij te dragen aan cursussen en bijeenkomsten bij het Oecumenisch Centrum “Hedwig Dransfeld Haus” in Bendorf bij Koblenz waar joden, christenen en moslims samenkomen.

In 1972 zijn deze contacten dermate intensief geworden dat hij besluit om het vormingswerk, in een totaal andere omgeving, toch weer op te pakken en krijgt hij, begin 1973, een aanstelling als studiesecretaris bij het Hedwig Dransfeld Haus (HDH). Hij pendelt dan tussen zijn werk in Duitsland en zijn gezin, dat in Noordoost-Friesland blijft wonen.

In 1974 keert hij terug naar Friesland, en wordt hij beroepen tot predikant van de Hervormde Kerk in Metslawier/Niawier. Daarnaast blijft hij één week per maand verbonden aan het Hedwig Dransfeld Haus In Duitsland. In 1978 neemt hij afscheid in Metslawier/Niawier en wordt hij leraar godsdienst en maatschappijleer en pastor aan een Chr. Mavo en MEAO te Oosterbeek. Na een jaar stopt hij vanwege zijn gezondheid met werken en gaat hij wonen op een oude boerderij in een klein dorp in de Eifel in Duitsland om daar weer rust te vinden voor lezen, studie en het schrijven van ervaringen en familieverhalen. Tussendoor houdt hij in Duitsland hier en daar nog wat lezingen voor kleine gezelschappen over Oecumene en over het Jodendom.

In 2000, na het millenniumfeest “Simmer 2000” in Friesland nog te hebben meegemaakt, overlijdt hij.

Bronvermelding: H.C. Touw, Het verzet der Hervormde Kerk (’s Gravenhage 1946), 2 delen.
Leeuwarder Courant 1 maart 1978.
Leeuwarder Courant 11 maart 1978.
Leeuwarder Courant 17 mei 1975.
Leeuwarder Courant 2 januari 1973.
Leeuwarder Courant 5 september 1972.
Leeuwarder Courant 6 mei 1972.
Leeuwarder Courant 30 december 1971.
Leeuwarder Courant 16 december 1971.
Leeuwarder Courant 24 september 1971.
Leeuwarder Courant 12 juni 1971.
Leeuwarder Courant 27 mei 1971.
Leeuwarder Courant 25 maart 1971.
Leeuwarder Courant 20 maart 1971.
Leeuwarder Courant18 april 1970.
Leeuwarder Courant 14 april 1970.
Leeuwarder Courant 5 april 1970.
Leeuwarder Courant 11 maart 1970.
Leeuwarder Courant 20 februari 1970.
Leeuwarder Courant 5 april 1969.
Leeuwarder Courant 6 maart 1967.
Leeuwarder Courant 24 december 1965.
Leeuwarder Courant 23 december 1965.
Leeuwarder Courant 30 oktober 1965.
Leeuwarder Courant 1 oktober 1965.
Leeuwarder Courant 8 juni 1965.
Leeuwarder Courant 24 oktober 1964.
Leeuwarder Courant 13 oktober 1964.
Leeuwarder Courant 26 september 1964.
Leeuwarder Courant 26 maart 1964.
Leeuwarder Courant 30 januari 1964.
Leeuwarder Courant 12 november 1963.
Leeuwarder Courant 2 november 1963.
Leeuwarder Courant 7 juni 1963.
Leeuwarder Courant 3 januari 1963.
Leeuwarder Courant 6 augustus 1962.
Leeuwarder Courant 9 maart 1962.
Leeuwarder Courant 27 februari 1962.
Leeuwarder Courant 21 december 1960.
Leeuwarder Courant 14 november 1960.
Leeuwarder Courant 24 oktober 1960.
Leeuwarder Courant 27 mei 1960.
Leeuwarder Courant 6 augustus 1959.
Leeuwarder Courant 4 augustus 1959.
Leeuwarder Courant 9 juni 1959.
Leeuwarder Courant 1 maart 1958.
Leeuwarder Courant 16 december 1957.
Leeuwarder Courant 2 december 1957.
Leeuwarder Courant 29 november 1957.
Leeuwarder Courant 12 oktober 1956.
Leeuwarder Courant 11 september 1957.
Leeuwarder Courant 6 september 1957.
Leeuwarder Courant 14 maart 1957.
Leeuwarder Courant 6 mei 1953.


Dit artikel "Herman Denkers" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Herman Denkers.Read or create/edit this page in another language[bewerken]