You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Koen Gerling

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Koen Gerling, Brussel
Koendert Sjoerd Matthijs Gerling

Koendert Sjoerd Matthijs (Koen) Gerling (Alphen aan den Rijn, 23 februari 1981) is een Nederlandse journalist, spreker en theoloog. Vanaf 2012 heeft hij onder meer voor Nederlands Dagblad en De Nieuwe Koers geschreven. Zijn aandacht gaat uit naar uit het verband tussen religie en cultuur.

Gerling studeerde in 2007 af op een scriptie over filosoof Augustinus van Hippo en romancier Albert Camus (Universiteit Utrecht)). In tijdschrift In de Waagschaal publiceerde hij het artikel 'Augustinus schuwt de filosofie niet’ (2014). De invloed van klassieke wijsbegeerte/cultuur op het werk van deze kerkvader stond hierin centraal.[1]

Augustus 2018 promoveerde Gerling op het proefschrift Fluïde creaties? Sacraliteit van de Bijbel in hedendaags literair proza uit de Lage Landen (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij liet zien hoe de Schrift ook binnen de geseculariseerde Nederlandstalige letteren relevant blijft.[2][3]

Die wisselwerking tussen levensbeschouwing en cultuur kwam tevens aan de orde tijdens zijn bijdrage aan het colloquium ‘Kader Abdolah: poëtica, vertaling en receptie’ (Vrije Universiteit Brussel, 6 december 2019). Gerling hield er de lezing “De waarden van mijn jeugd’. Bijbel en familie bij Kader Abdolah’.[4]

Sinds 2018 werkt hij aan een boek over priester, kunsthistoricus en cultuurdrager Antoine Bodar.[5]


Dit artikel "Koen Gerling" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Koen Gerling.Read or create/edit this page in another language[bewerken]