You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Lijst van Semitische namen

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Lijst van Semitische namen met een Hebreeuwse, Arabische en Aramese variant.

Nederlands Hebreeuws Arabisch Aramees
Jakob Ja'akov Ja'kub Ya'qub
Job Iyyov Ay(o)ub Iyōḇ
Eli, Elia Eliyahu Ilyas Eliya, Eliyo
Adam Adam Adam[1] Adam, Odom
Jona Jona(s) Yunus, Yunaan Yawnan, Yawnon
Maria Miryam, Maryām Maryam Meryem
Gabriël Gavriʼel Jibril Gabriël
Abraham Avraham Ibrahim Abraham, Abrohom
Jezus Yehoshua, Yeshua Yasou', Issa Yeshu'
Johannes Yohannan Yahya Yohanon
Mozes Moshe Musa Mushe
Noach Noah Nuh Nuh
Jozef Yosef Yusuf Yawsef
Lot Lo(w)t Lut Loth
David Dawid Dawud Dawid
Salomo Šəlomo, Šlomo Suleyman Shlemon
Isaak Yitzchak, Yizhak Ishok Ishaq, Ishoq
Ismaël Yišmaʿel Isma'il
Aäron Aaron Harun Ahrun
Zacharia Zəharya, Zecharya Zakarya Zakharya

Mu[bewerken]

Mu is in het Arabisch het prefix voor het voltooid deelwoord. Het voorvoegsel wordt gebruikt in veel namen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Muhammad (محمّد): mu (م) + hammada (حمّد, lofprijzen), de geprezene, vaak geschreven als Mohammed.
  • Mustafa (مصطفى): mu (م) + (i)stafa (اصطفى, uitverkiezen), de uitverkorene.
  • Musharaf (مشرف): mu (م) + sharafa (شرف, eervol zijn), de eervolle
  • Mu'ammar (معمّر): mu (م) + 'ammara (عمّر, bloeien, welvarend zijn, lang leven), de welvarende.

Enkele Arabische namen[bewerken]

  • Abdulgafur: Abd al-Ghafoer dat vrij vertaald kan worden als Gods dienaar (Surinaamse variant: Abdoelghafoer).

Levi en Cohen[bewerken]

In het jodendom bestonden er twee priesterkasten. De opperpriester Cohen (varianten: Kahan, Kohn, Kohnstamm) en de hulppriester Levi (varianten: Weil (omdraaiing), Leeuwin, Leeuwen, Levin).


Dit artikel "Lijst van Semitische namen" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Lijst van Semitische namen.Read or create/edit this page in another language[bewerken]