You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Materieel recht

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Materieel recht is het geheel van regels die de rechten en plichten van personen in hun onderling verkeer regelen. Het materieel recht staat tegenover het formeel recht, ofwel procesrecht.[1] Een voorbeeld van een regel van materieel recht is de verplichting van een koper om de koopprijs te betalen en de daar tegenoverstaande verplichting van de verkoper het gekochte goed te leveren.


Dit artikel "Materieel recht" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Materieel recht.Read or create/edit this page in another language[bewerken]