You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Nederlandse university colleges

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

University colleges zijn een relatief nieuw verschijnsel in Nederland sinds het begin van de eeuw. Het zijn onderwijsinstellingen waar slechts één studie wordt gegeven: liberal arts & sciences (LAS). Dat is een kleinschalige opleiding die leidt tot een honours degree. Daarmee vallen university colleges onder de categorie die als honours colleges worden aangeduid.

De opzet van liberal arts & sciences, gegeven op university colleges, is een onderwijsmethode die uit Amerika en Groot-Brittannië is overgewaaid. De onderwijsmethode op Nederlandse university colleges lijkt veel op de Amerikaanse variant, maar is niet geheel hetzelfde: er zijn kleine verschillen die vooral betrekking hebben op de structuur van de opleiding.

Dit artikel biedt aandacht aan de belangrijkste verschillen tussen university colleges, maar ook aan algemene kenmerken als kleinschaligheid en het residential concept. Verder biedt het een overzicht waarin de huidige university colleges in Nederland op basis van deze criteria met elkaar vergeleken worden.

Verschillen tussen university colleges[bewerken]

University colleges in Nederland verschillen voornamelijk op de volgende gebieden:

  • het keuzeaanbod van de vakken (bijv. university college dat vooral vakken aanbiedt in de richting natuurwetenschappen)
  • samenwerkingen met andere lokale instellingen (bijv. conservatoria)
  • grootte (op kleinschalige university colleges is het vakkenaanbod vaak minder breed, of bestaat het grotendeels uit vakken die onderdeel zijn van andere studies, en waarbij LAS-studenten dan 'aanschuiven', dit is vooral het geval bij University College Groningen & bij de Nederlandstalige variant van LAS aan UU).
  • residential concept (zie gelijknamige paragraaf)

Kleinschaligheid[bewerken]

Kenmerkend voor alle university colleges is de kleinschaligheid van de opleiding liberal arts & sciences. De studie wordt grotendeels of volledig gegeven aan de hand van 'seminars' (soms ook classes of workshops genoemd), een principe dat het best kan worden vergeleken met de traditionele werkcolleges bij reguliere studies. Dat houdt in dat er vaak niet meer dan 15 studenten tegelijk een les volgen. Dit heeft een grote impact op de manier waarop docenten hun lessen kunnen samenstellen. Sommigen kiezen ervoor zelf de stof aan te reiken, waarna er met de studenten gediscussieerd kan worden over de betekenis of toepassing. Andere docenten hanteren een methode waarbij ze gedurende de gehele les eigenlijk niet meer dan de rol van een gespreksleider vervullen, die de discussie tussen de leerlingen (over de gelezen stof) alleen faciliteert, bijstuurt en (pas in het uiterste geval) aanvult.

De Problem Based Learning methode (PBL) gaat daarin nog een stap verder. Daarin reikt de docent niet van tevoren de stof aan de studenten uit, maar gaan de studenten aan de hand van een casus zelf op zoek naar relevante literatuur en vergaren zo zelf de benodigde stof die uiteindelijk beheerst moeten worden. PBL wordt momenteel vooral bij University College Maastricht en University College Rotterdam op grote schaal toegepast.

Sommige lessen worden op de meeste university colleges wel gegeven in een setting die overeenkomt met de traditionele hoorcolleges. Het gaat dan vooral om de basisvakken die alle studenten in het begin van de studie (in hun eerste jaar) gezamenlijk volgen. Die vakken bestaan uit twee lessen in de week, waarvan soms één in een grote groep (vergelijkbaar met een hoorcollege) en één in een kleine groep studenten wordt gegeven.

Andere toetsingsmethode[bewerken]

De kleinschaligheid van de opleiding maakt het ook mogelijk om de resultaten van studenten meer individueel en meer verspreid (over een langere periode) vast te leggen. Waar traditionele studies vaak zijn gebaseerd op één tentamen die allesbepalend is voor het eindcijfer van de student (een momentopname), staat de groepsgrootte bij liberal arts & sciences opleidingen toe dat de studenten en hun vorderingen ook door de semesters worden gemeten, bijvoorbeeld door middel van (wekelijkse) korte essays, participatie tijdens de seminars en soms ook quizzes. Zo kan de traditionele toetsingsmethode dus gedeeltelijk of helemaal vervangen worden. Dit leidt ertoe dat bij een aantal opleidingen de tentamens bijvoorbeeld voor slechts 30% het eindcijfer bepalen, of dat er zelfs vakken zijn zonder tentamens. Deze methode vraagt om een voortdurende inzet van leerlingen, en vormt daarmee een van de redenen waarom liberal arts & sciences als een honours degree wordt onderscheiden.

Overigens wordt het feit dat de ratio tussen docenten en leerlingen bij university colleges significant hoger ligt ook door de universiteiten aangedragen als de reden waarom er soms niet alleen het wettelijke collegegeld, maar ook een tuition fee (een instellingstarief) dient te worden betaald door studenten die liberal arts & sciences volgen.

Residential concept[bewerken]

Bij vrijwel alle university colleges vormt het residential concept een belangrijk onderdeel van de internationale leefomgeving die men poogt te creëren. Het idee erachter is dat studenten niet alleen in het klaslokaal, maar ook daarbuiten van elkaar leren en kennis maken met verschillende culturen (aangezien 30% tot 60% van de studenten uit het buitenland komt). Wanneer een university college uitgaat van het residential concept, is dit voor alle studenten verplicht om daarvan gebruik te maken. Dat wil zeggen, alle studenten die worden aangenomen moeten in dat geval een dergelijke woonruimte huren, al is er geen verplichting om daar iedere nacht van gebruik te maken (studenten mogen als ze dat willen ook een nachtje bij hun ouders slapen, er is geen permanente 'aanwezigheidsplicht').

Verschillen in woningaanbod[bewerken]

Er zijn grote verschillen tussen de university colleges met betrekking tot het woningaanbod.

  • Spreiding en afstand tot de plek waar de colleges worden gegeven: soms wonen studenten in verschillende gebouwen verspreid door de stad (University College Middelburg), soms in verschillende gebouwen bij elkaar (University College Utrecht met haar eigen campus waarin ook de faculteit zelf ligt), soms wonen alle studenten in één gebouw op fietsafstand van de faculteit (Erasmus University College, Amsterdam University College, University College Groningen), en soms met zijn allen in één wolkenkrabber, waar dan ook de colleges worden gegeven (Leiden University College).
  • Kamertype: er zijn privé kamers en gedeelde kamers (vaak kan een student zelf een voorkeur uitspreken wat betreft het kamertype).
  • Voorzieningen: sommige kamers hebben een eigen badkamer en eigen keuken, bij anderen is er een gedeelde badkamer en/of keuken, vaak is er een 'common room' oftewel gemeenschappelijke huiskamer op elke verdieping, en sommige gebouwen hebben ook faciliteiten als een lift, fitness of geluiddichte muziekkamer.
  • Duur: niet alle university colleges bieden alleen woonruimte voor de volledige drie jaar van de studie aan, of verplichten het alleen voor een deel van de studie (zoals University College Groningen en University College Utrecht, waar het alleen respectievelijk het eerste en tweede jaar verplicht is)

Aanmelding en toelating[bewerken]

Aanmelding tot alle university colleges in Nederland verloopt via de zogeheten decentrale selectie. De deadline om hieraan mee te mogen doen ligt vaak in het begin van februari. Soms is het wel mogelijk om na deze termijn nog aan te melden, aangezien er in sommige gevallen studenten voor de startdatum van hun studie al uitvallen. Studenten die zich na de officiële deadline aanmelden worden dan op een wachtlijst geplaatst, zodat er zij in zulke situaties toch mee kunnen doen.

Veel university colleges bieden de mogelijkheid om deel te nemen met een zogeheten 'early bird' selectie. Studenten die daaraan meedoen ontvangen dan eerder bericht of ze worden toegelaten, zodat ze zich bijvoorbeeld ook nog voor een andere studie aan kunnen melden. De deadline voor de 'early bird' selectie ligt op oudejaarsavond.

Daarnaast bieden sommige university colleges bieden de mogelijkheid om niet alleen in september, maar ook in januari met de opleiding te starten. Deze optie is vooral in trek bij studenten die eerst nog een halfjaar willen reizen, of stage lopen. Vaak zijn er echter maar enkele personen die hiervan gebruik maken. Mogelijke reden daarvoor zijn dat er soms 'wrijvingsproblemen' kunnen optreden op sociaal gebied (lastiger om aansluiting te vinden bij de vriendengroepen die al in september zijn ontstaan) of studie gerelateerde problemen (bepaalde vakken worden dan niet of in een andere vorm aangeboden omdat het maar om een klein groepje van studenten gaat).

Overzicht van Nederlandse university colleges[bewerken]

Hieronder vindt u een overzicht van alle university colleges in Nederland.

Bij alle university colleges is het mogelijk voor studenten om ook reguliere vakken te volgen van de andere studies die door de bijbehorende universiteit worden gegeven. In sommige gevallen is er daarnaast ook een bijzonder samenwerkingsverband met andere instellingen, zoals bij Erasmus University College en Leiden University College The Hague.

Om een indruk te geven van de grootte wordt in de tabel een totaal aantal studenten weergegeven. Dit zijn echter geen exact aantallen, maar slechts een benadering, berekend op basis van het aantal instromende eerstejaarsstudenten in collegejaar 2017-2018.

Overzicht van Nederlandse university colleges
naam grootte residential concept bijzonderheden
University College Twente (UCT) 150 n.v.t. relatief veel aandacht voor 'Technology' (natural sciences) (ATLAS)
Amsterdam University College (AUC) 800 gedurende 3 jr.
Leiden University College The Hague (LUC) 600 gedurende 2 jr. focus op 'Global Challenges', met evt. Double Law Degree [1] en Koninklijk Conservatorium
Erasmus University College (EUC) 600 gedurende 1 jr. hanteert problem-based learning, met evt. Double Degree in Arts (RASL) [2]
University College Utrecht (UCU) 700 gedurende 2 jr. oudste university college in Nederland (sinds 1998)
Liberal Arts & Sciences (UU) 1200 n.v.t. Nederlandstalige variant van LAS die niet op een university college wordt gegeven
University College Roosevelt (UCR) 600 gedurende 3 jr. onderdeel van UU, relatief veel aandacht voor 'humanities', en ook vakken in 'performing arts'
University College Tilburg 270 optioneel
University College Maastricht (UCM) 750 n.v.t. hanteert problem-based learning
University College Venlo 50 n.v.t. onderdeel van UCM, focus op 'Nutrition & Health'
University College Groningen 180 gedurende 1 jr. jongste university college in Nederland

De Universiteit Utrecht biedt liberal arts & sciences in twee vormen aan: een Engelstalige en een Nederlandstalige variant. De Engelstalige variant wordt gegeven door de University College Utrecht en komt overeen met de kenmerken van een university college zoals door dit artikel beschreven, inclusief residential concept en decentrale selectie. Dat zijn daarmee de belangrijkste verschillen met de Nederlandstalige variant: die wordt niet aan een university college gegeven, en heeft dus geen residential concept, maar verder ook geen decentrale selectie. Verder zijn bij de Nederlandse variant bestaat het vakkenaanbod waaruit studenten kunnen kiezen volledig uit vakken die eigenlijk onderdeel zijn van andere studies van de Universiteit Utrecht (waarbij LAS-studenten dan 'aanschuiven'). Overigens blijkt het uitvalpercentage bij de Nederlandstalige variant de laatste jaren beduidend hoger te liggen dan bij university colleges.

Bij Leiden University College The Hague is de studie op een andere manier samengesteld dan gebruikelijk bij liberal arts & science, omdat het hier is opgebouwd aan de hand van 'Global Challenges', een grondslag die overeenkomsten vertoont met de studie 'Global Management of Social Issues' die aan de Erasmus Universiteit en Universiteit Tilburg wordt gegeven.

Zie ook[bewerken]

• liberal arts college

Dit artikel "Nederlandse university colleges" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische .Read or create/edit this page in another language[bewerken]