You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Ontwikkelzones Haarlem

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De ontwikkelzones in de stad Haarlem behelst een grootschalig woningbouwproject om aan de vraag naar woningen in Haarlem en de Metropoolregio Amsterdam te voorzien. Er ligt de opgave om tot 2025 zo'n 10.000 woningen in de stad bij te bouwen. Hiervoor zijn een achtaantal ontwikkelzones aangewezen waar veel woningen, maar ook voorzieningen worden toegevoegd.

Spaarnesprong[bewerken]

Spaarnesprong is een zone in Haarlem-Oost, net aan de overkant van het Centrum en het Spaarne. De ontwikkeling van dit gebied behelst dan ook de uitbreiding van het centrumgebied van Haarlem. In het gebied tussen het Spaarne, de Oudeweg en NedTrain vinden onder andere de herontwikkeling van de Koepel tot university college plaats. Naast de koepel wordt er aan het Spaarne al een paar jaar gewerkt aan een nieuwe buurt in Haarlem, de buurt Scheepmakersdijk. hier waren voorheen oude scheepswerven gelegen, nu staan hier luxe kadewoningen, appartementen en 1-gezinswoningen. Naast de ontwikkeling van De Koepel en de Scheepmakersdijk worden ook het oude Dantuma-terrein, de Fietzfabriek, Drijfriemenfabriek (Waar sinds 2011 De Oerkap is gevestigd) en het voormalig energieterrein in de Waardepolder, ook bekend onder "Nieuwe Energie". in dit gebied staat een totaal van 530 woningen gepland.

Onderdelen in dit ontwikkelingsgebied

 • De Koepel
 • De Fietzfabriek
 • Scheepmakersdijk
 • Drijfriemenfabriek, met horecaonderneming de Oerkap
 • Nieuwe Energie met o.a. het terrein van de lichtfabriek
 • terugbrengen water Amsterdamsevaart, Papentorenvest en Oostersingelgracht

Oostpoort[bewerken]

De Oostpoort aan de Laan van Decima in is een 90.000 m2 groot onbebouwd gebied in de Waarderpolder, Haarlem-Oost. Hier zien de gemeente en vervoersbedrijven de kans om Haarlem een welkome entree te geven, van Station Haarlem Spaarnwoude een hoowwaardig vervoersknooppunt maken, en daarbij 150 woningen, kantoorruimte en ruimte voor detailhandel.

Het gebied is gunstig gelegen aan invalswegen naar Haarlem, zo liggen in dit gebied het NS-station Haarlem Spaarnwoude en de N200 richting het knooppunt Rottepolderplein. Daarom is er in het plan Oostpoort een realisatie gepland van 2 verdiepingen voor de Parkeer en Reis (P+R) voorziening.

Schipholweg[bewerken]

De omgeving rond Schipholweg wordt ingericht als Entree van Haarlem, in dit gebied staan 1980 woningen gepland

Onderdelen in deze ontwikkelingszone:

 • Slachthuisbuurt Zuidstrook
  • De Componisten
  • Hof van Dumont
  • Hof van Sevenhuijsen
  • Hof van Leijh
 • Slachhuisbuurt
  • Blauwe wetering
  • Slachthuisterrein/Slachthuishof (168 woningen)
 • De Entree (West) 380 woningen
  • Haarlem College
  • Jacob kliniek
 • Vijferpark, voorheen Entree Oost (In Vijverpark komen in totaal circa 350 nieuwbouwwoningen)

Europaweg Zone[bewerken]

De Europaweg wordt komende jaren ingericht als Stadsstraat Schalkwijk. Naast nieuwe woningen is er ook ruimte nodig voor voorzieningen. De ontwikkelstrategie houdt rekening met de benodigde ruimte voor scholen, sport en zorgvoorzieningen. Met het toevoegen van woningen in de zone Europaweg wordt bijgedragen aan een grotere diversiteit in de woningvoorraad in Schalkwijk. De nieuw toe te voegen woningen zullen hoofdzakelijk in het middeldure en dure huur en koopsegment worden ontwikkeld. Ook het omvormen van de Europaweg naar ‘Stadsstraat Schalkwijk’ is een belangrijke doelstelling in de ontwikkelstrategie. De stadsstraat biedt fietsers, voetgangers en ov-gebruikers een prettige en levendige verbinding van Schalkwijk naar het centrum. De ontwikkelstrategie besteedt aandacht aan verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en de gezondheidseffecten van stedenbouwkundige plannen.

Schalkstad[bewerken]

Met Schalkstad wordt het centrum van het stadsdeel Schalkwijk van Haarlem aangeduid. in dit centrum ligt het winkelcentrum Schalkwijk uit de jaren 70 van de vorige eeuw, dit winkelcentrum is verouderd en is toe aan vernieuwing. Zo komen er bij het winkelcentrum woningen, winkels, een bioscoop en horeca, zodat dit gebied weer kwalitatief en leefbaar wordt. Om dit mogelijk te maken vind er onder andere een strategische uitbreiding plaats van het winkelaanbod en looproutes in het winkelcentrum, hierdoor zal de aantrekkingskracht van dit gebied toenemen.

Ook wordt de oude VNU-toren verbouwt tot appartementen.

Ontwikkelaar AM start eind 2018 met de bouw van twee supermarkten, winkels, een openbare parkeergarage met 600 plaatsen, 158 woningen en een nieuw marktplein op het Florida- en Californiëplein. Naar verwachting duren de werkzaamheden twee jaar.

Schalkwoud[bewerken]

Schalkwoud behelst het gebied tussen de Amerikaweg, Europaweg en Kennedylaan. op dit terrein staan veel leegstaande kantoren, van Fluor en de Belastingdienst. Dit gebied wordt ontwikkeld tot levendig en groen woonwerkgebied. Het gebied staat ook onder de werknaam Schalkwijk midden. Eerdere plannen onder de naam Belcanto uit 2007 zijn nooit door ontwikkeld onder meer vanwege de economische crisis.

Spaarne Gasthuis[bewerken]

Een ander gebied binnen de Europawegzone, behelst de ontwikkeling omtrent het terrein van het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-Zuid, het voormalige Elisabeth Gasthuis (EG) (van 2006 tot 2015 genoemd: KG, locatie zuid). Het Spaarne Gasthuis wil zijn gebouwen en terrein in Haarlem grootschalig ontwikkelen, het huidige ziekenhuis gebouw aan de Boerhaavelaan dateert uit 1973, en is que inrichting gedateerd, en laat aan de gewenste gemakken vaak over. Daarom wordt er een nieuw ziekenhuis gebouw gebouwd op de plek van de voormalige zusterflat en een gedeelte op de huidige medewerkersparkeerplaats. Daarna verrijzen er nog eens 200 woningen en gerelateerde zorgvoorzieningen. Om voor genoeg parkeerplaatsen te zorgen wordt er een bovengrondse interne parkeergarage gerealiseerd. Hoe het nieuwe ziekenhuis en het terrein er precies uit gaan zien wordt in de periode 2018 - 2020 bepaald.

Orionzone[bewerken]

In de omgeving van de Orionweg en Planetenlaan in Haarlem-Noord ziet de gemeente kans om 560 a 600 woningen toe te voegen.

onderdelen in de ontwikkelingszone:

Spaarndamseweg[bewerken]

in deze zone langs het Spaarne staan zo'n 650 woningen gepland

Korte Verspronckweg / Spoorwegstraat[bewerken]

In deze zone staan zo'n 620 woningen gepland

Spoorzone West[bewerken]

In deze zone gelegen in de Houtvaartkwartier in Haarlem Zuid-West langs de spoorlijn naar Leiden. In dit gebied staan zo'n 1800 a 2100 woningen gepland, waarvan 600 in Plaza West. Het gebied strekt uit vanaf Plaza West aan de Westergracht tot aan de bocht van Randweg met Haarlem-Hoog. het gebied wordt in het westen begrensd door de spoorlijn Haarlem-Leiden en in het oosten door de Stephesonstraat.

Plaza West[bewerken]

Plan Plaza West, is gelegen op het voormalige Expeditie Knoop Punt van Haarlem aan de Menno Simonszweg bij de Westergracht. Er worden hier gefaseerd ongeveer 600 woningen geraliseerd, grotendeels nieuwbouw en deels ombouw van de verdiepingen in de bestaande bebouwing.


Dit artikel "Ontwikkelzones Haarlem" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Ontwikkelzones Haarlem.Read or create/edit this page in another language[bewerken]