You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Recht op zelfbeschikking

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Zie artikel Voor de staatkundige betekenis dat volkeren van de hele wereld zelf mogen bepalen onder welke soevereiniteit ze willen vallen, zie zelfbeschikkingsrecht.
Zie artikel Geïnformeerde toestemming voor het principe dat een patient voldoende informatie en begrip moet hebben voordat een beslissing wordt genomen over een medische behandeling.

Met betrekking tot individuele mensenrechten betekent zelfbeschikkingrecht[1] dat men zelf mag bepalen hoe men zijn of haar leven wil leiden.[2][3][4]

Zelfeigenaarschap[bewerken]

Anyone trying to prove or disprove anything must be a self-owner. - Herman-Hans Hoppe[5]

Zelfeigenaarschap of zelfeigendom, is het concept van eigendom[6] in het eigen lichaam, uitgedrukt als het morele of natuurlijke recht van een persoon om het eigen lichaam op fysieke wijze te beheersen of te beïnvloeden en om een verbod te handhaven op interferentie daarmee ofwel tegen schending van lichamelijke integriteit.[5] Dit wordt kortweg exclusieve controle of heerschappij[7] over het eigen lichaam genoemd. Eigendom is een centraal idee in verschillende politieke en economische filosofieën zoals libertarisme, liberalisme, anarchokapitalisme en markteconomie, en krijgt zijn betekenis in te context van het non-agressieprincipe. Aangezien de definitie van eigendomstitel het expliciete verbod bevat voor andere mensen om tegelijkertijd eigendomsrechten op dezelfde hulpbron te claimen, is het recht om het eigen lichaam op fysieke wijze te beheersen of te beïnvloeden, gewaarborgd.

Zelfsoevereiniteit[bewerken]

'Soevereiniteit van het individu'[8], 'individuele soevereiniteit' of zelfsoevereiniteit wordt soms begrepen als zelfeigendom, maar het is beter gedefinieerd als het verwerpen van of vrij zijn van machtsnormen die anderen het recht geven om positieve verplichtingen aan iemand op te leggen met als resultaat een positief claimrecht zonder toestemming te verkrijgen van de geplichtigde.[9][10] Dit standpunt wordt ingenomen door 'negatieve rechten libertariërs'. Voorbeelden van mensen die vaak niet-soevereine individuen zijn, zijn kinderen ten opzichte van hun ouders, ingezetenen ten opzichte van hun soevereine staat en dienstplichtige soldaten aan het front ten opzichte van hun meerdere. Merk op dat de handeling van bevruchting een machtsnorm is die de (positieve) ouderlijke plicht oplegt aan de ouders[11] maar schendt zelf-soevereiniteit niet omdat het op hunzelf werd opgelegd door hun eigen gedragsdaad van interferentie met een zygote als een sanktie norm[12] of norm van rechtvaardigheid. Een voorbeeld van een 'machtsnorm' die anderen een negatieve plicht oplegt, is de wettelijke norm van (oorspronkelijke) verwerving[13], wat een claim is die resulteert in een ius in re negatief claimrecht dat eigendomstitel wordt genoemd. Op analoge wijze leidt een belofte om bevelen op te volgen tot een positieve verplichting, door toepassing van een belofte (contract) machtsnorm. Merk op dat menselijk eigendom en soevereiniteit over mensen (ook wel 'gehoorzaamheidsslavernij' genoemd) beide de rechthebbende het recht geven om geweld te gebruiken om zijn wil af te dwingen, maar met soevereiniteit moet de onderworpene eerst een gegeven bevel overtreden om dit recht te laten bestaan. Anderzijds, als iemand die eigendom is, bijv. (roerende slaven) of kinderen, wegloopt, dan is de eigenaar nog steeds de eerste verantwoordelijke voor zijn acties als deze de eigendomsclaim niet opgeeft, maar er kan geen rechtelijk verwijt worden gemaakt tegen de roerende slaaf omdat het eigendom en de eigenaar de nominale oorzaak van aansprakelijkheid is voor een eventuele overtreding.

Merk op dat het 'recht op eigendom in iemands eigen persoon' persoonlijkheidsrechten wordt genoemd en over het algemeen een schending is van zelfeigendom of zelfsoevereiniteit.

Zelfsoevereinheidsverklaringen[bewerken]

België

  • Goud- en zilverhandelaar, prepper en legaal wapenhandelaar Yanick Verdyck had zichzelf soeverein verklaard. Hij werd gedood na een inval van de politie in zijn huis in Merksem welke op Woensdag 28 september 2022 bekend werd gemaakt. Hij werd ten onrechte beschuldigd van rechtsextremisme, illegaal wapenbezit en politieagressie door de media o.a VRT.[14]Dit artikel "Recht op zelfbeschikking" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Recht op zelfbeschikking.Read or create/edit this page in another language[bewerken]