Unmanned growing concepts

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken
De opmaak van dit artikel is nog niet in overeenstemming met de conventies van Wikipedia. Het artikel bevat namelijk weinig tot geen interne links. Men wordt uitgenodigd deze pagina aan te passen.

Unmanned Growing Concepts, vertaald als onbemande teeltconcepten, is een concept bestaande uit een integrale oplossing om geautomatiseerd, zoveel mogelijk zonder tussenkomst van de mens, te telen, oogsten en verwerken van agrarische producten in zowel een gesloten teeltsysteem (kas, vertical farm) als open teelt systeem (veld).

Hiervoor is een integrale aanpak nodig waarbij een combinatie gemaakt wordt van reeds bestaande ontwikkelingen:

  • Autonomous growing; waarbij telen data gestuurd plaats vindt.
  • Robotics; waarbij teelthandeling, oogsten en verpakken gerobotiseerd plaats vinden.
  • Drones & camera's; waarmee waarneming in kas en veld onbemand gebeuren.
  • Automatisch geleid voertuig en automatisch magazijn; waarmee logistieke processen zonder tussenkomst van de mens geschiedt.
  • Teeltsystemen; nieuwe teeltconcepten als vertical farming, pixel farming, table top, die het “gewas” geschikt maken voor de unmanned aanpak.
  • Data en hieraan gekoppelde kunstmatige intelligentie; die deze aanpak mogelijk maken.


Dit artikel "Unmanned growing concepts" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Unmanned growing concepts.