<addthis />

Vlario

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Vlario is het kenniscentrum en overlegplatform voor hemel- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen.

Vlario is een ledenorganisatie die opkomt voor zijn leden, maar ook standpunten opbouwt via een aantal werkgroepen. VLARIO telde begin 2022 465 leden, waaronder gemeentebesturen, studiebureaus, rioolbeheerders, federaties, aannemers, fabrikanten en certificatie-instellingen. De vereniging poogt alle actoren binnen het hemel- en afvalwaterbeheer samen te brengen, te stimuleren en ondersteunen in hun streven naar een steeds performanter waterbeheer.

Kerncijfers van de water(zuiverings)sector in Vlaanderen (status augustus 2023)

 • Rioleringsgraad: 88,06%
 • Zuiveringsgraad: 86,03%
 • Aantal rioolbeheerders: 93
 • Meer dan 50.000 km riolering
 • Gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding: 425 miljoen euro
 • Omzet: 1,4 miljard euro/jaar
 • CO2-uitstoot: 390 kiloton

De afgelopen decennia[wanneer?] is hard gewerkt in de sector van de waterzuivering en het hemelwaterbeheer. De zuiveringsgraad steeg tussen 1992 en 2022 van 26% naar 86%. Samen met de verbeteringen in de zuivering van de RWZI’s, leverde dit een belangrijke bijdrage aan de vooruitgang van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Toch is Vlaanderen nog ver verwijderd van de doelstelling uit de Kaderrichtlijn Water om tegen 2027 in alle waterlopen een goede waterkwaliteit te bereiken.

In de derde editie van de stroomgebiedbeheerplannen[1] heeft de Vlaamse Regering daarom een inhaalbeweging aangekondigd met de conceptnota De grote STROOMversnelling.[2] Deze vertrekt van een gebiedsgerichte prioritering (inbegrepen het vooruitschuiven van de deadline in de meeste gebieden) en steunt op een meer gedetailleerde oplijsting van de opdracht voor de afvalwaterzuivering – de zogenaamde “reductiedoelstellingen”.

Financiering[bewerken]

In 2020 bedroeg de bijdrage voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering van de gebruikers via de waterfactuur ongeveer 780 miljoen euro. Daarnaast werd ongeveer 150 miljoen euro vanuit de Vlaamse algemene middelen vrijgemaakt.[3]

Uitvoering[bewerken]

De lange doorlooptijd van projecten is een oud zeer in de sector, maar ook daarbuiten, bij grote publieke infrastructuurwerken. Ondanks veel initiatieven blijft de doorlooptijd voor rioleringsprojecten gemiddeld 8 jaar. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn: aanslepende (vergunnings)procedures, problemen in de financiering en afstemmingsproblemen tussen de verschillende opdrachtgevers.[4]

Bestuur[bewerken]

De juridische vorm is die van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De maatschappelijke zetel is gevestigd op De Schom 124 in Genk.

Voorzitters[bewerken]

 • Patrick Willems (KU Leuven): sinds 2020
 • Jean Berlamont (KU Leuven): van 2012 tot 2020
 • Hubert Decramer (AWV): 2004 tot 2012

Directeur[bewerken]

 • Wendy Francken: sinds 2004


Dit artikel "Vlario" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Vlario.