Welcome to EverybodyWiki 😃 ! Nuvola apps kgpg.png Log in or ➕👤 create an account to improve, watchlist or create an article like a 🏭 company page or a 👨👩 bio (yours ?)...

Communiceren Met Burgers

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Communiceren Met Burgers
Afbeelding gewenst
Personen
Partijvoorzitter Jean Wouters
Partijleider Willem Thewissen
Fractievoorzitter Willem Thewissen
Mandaten
Gemeenteraad Stein
Geschiedenis
Opgericht 7 december 2005
Algemene gegevens
Actief in Nederland
Richting Centrum
Ideologie Economisch & cultureel:

Conservatief-liberalisme

Sociaal: Sociaal-liberalisme

Motto "Een woord is een woord en een afspraak is een afspraak"
Kleuren           Geel en Rood
Website https://www.cmb-stein.nl
Portaal:  Politiek

Communiceren Met Burgers (afgekort: CMB) is een Nederlandse politieke partij die actief is binnen de lokale politiek van de gemeente Stein. CMB heeft op cultureel en economisch gebied een conservatief-liberaal signatuur en kent op sociaal vlak een overwegend sociaal-liberaal signatuur.

Op 7 december 2005 is CMB opgericht door toenmalig raadsleden Jack Meijers en Graad Coumans. In 2006 deed de partij voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en haalde 4 zetels in de gemeenteraad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde de partij 6 zetels in de gemeenteraad[1].

Jack Meijers is sinds de oprichting partijleider en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Stein geweest. In april 2021 is het fractievoorzitterschap overgedragen aan Willem Thewissen[2].

Historie[bewerken]

Het CMB werd officieel opgericht op woensdag 7 december 2005 door oprichters Jack Meijers en Graad Coumans. De naam Communiceren Met Burgers is door erelid en voormalig boegbeeld Jack Meijers bedacht en heeft haar naam te danken aan het uitgangspunt van de partij dat de gemeente, als decentraal orgaan van de overheid, zoveel mogelijk met haar inwoners dient te communiceren voordat er gemeentelijke besluitvorming plaatsvindt. De partij beschouwt dit uitgangspunt ook als één van haar kernwaarden.

In 2006 deed CMB voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Stein en kwam met vier zetels in de gemeenteraad. Aanvankelijk als oppositiepartij doch sloot zij in 2009 een convenant met de toenmalige coalitie nadat de lokale afdeling van het CDA uit het college is gestapt. Er ontstond daaropvolgend een zogenaamd 'zakencollege' bestaande uit de partijen Democratisch Onafhankelijk Stein (DOS), PvdA en CMB. CMB leverde daarbij geen wethouder, reden hiervoor was gelegen in het feit dat zij extra uitgaven aan bestuurskosten onwenselijk vond.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 behaalde CMB vijf zetels in de gemeenteraad en werd daarmee de tweede grootste partij binnen de gemeente Stein. Zij nam daarbij deel aan de coalitie en leverde daarvoor twee wethouders.

De samenwerking tussen toenmalig wethouder Graad Coumans en de partij verslechterde door een verschil van inzicht in de bestuurlijke uitvoering. Dit heeft in 2011 geleid tot een breuk binnen de partij, waarbij Graad Coumans diens eigen partij heeft opgericht, te weten: het 'Steins Belang' (SB). CMB ging onder leiding van Jack Meijers verder als oppositiepartij. Vanwege de verstoorde politieke verhoudingen binnen het college van Burgemeester en Wethouders stapte in 2012 ook de PvdA uit het college.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 behaalde CMB vijf zetels in de gemeenteraad en nam eveneens deel aan de toenmalige coalitie met DOS en CDA. Daarbij leverde CMB één wethouder, door de partij gekozen vanuit het uitgangspunt dat er een zakencollege dient te worden gevormd.

De samenwerking binnen deze coalitie is in 2016 beëindigd vanwege een verschil van inzicht over de bouw van een nieuw winkelcentrum in Stein en de bouw van appartementen. CMB hield daarbij vast aan de afspraken uit het door partijen ondertekende coalitieakkoord doch kreeg zij DOS en CDA niet bereid om de afspraken daarover op te volgen. CMB heeft zich daaropvolgend teruggetrokken uit de coalitie.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is de partij gestegen in het aantal behaalde zetels en ging van respectievelijk vijf naar zes zetels in de gemeenteraad. De huidige fractie van CMB bestaat uit vier vrouwelijke en twee mannelijke politici.

Op woensdag 7 april 2021 overleed de toenmalige fractievoorzitter en partijleider Jack Meijers. Het fractievoorzitters- en partijleiderschap is daaropvolgend overgedragen aan Willem Thewissen.

Verkiezingsjaar Aantal stemmen % van de stemmers Aantal behaalde zetels
2006 2.674 19.16% 4 / 21
2010 3.067 25,41% 5 / 21
2014 2.832 23,48% 5 / 21
2018 3.429 28,92% 6 / 21
Zetelverloop CMB periode 2006 - 2022
Huidige zetelverdeling gemeenteraad van Stein

<graph>{"version":2,"width":117,"height":327.4,"data":[{"name":"table","values":[{"x":2006,"y":4},{"x":2010,"y":5},{"x":2014,"y":5},{"x":2018,"y":6}]}],"scales":[{"name":"x","type":"ordinal","range":"width","zero":false,"domain":{"data":"table","field":"x"}},{"name":"y","type":"linear","range":"height","nice":true,"domain":{"data":"table","field":"y"}}],"axes":[{"type":"x","scale":"x"},{"type":"y","scale":"y"}],"marks":[{"type":"rect","from":{"data":"table"},"properties":{"enter":{"x":{"scale":"x","field":"x"},"y":{"scale":"y","field":"y"},"y2":{"scale":"y","value":0},"fill":{"value":"steelblue"},"width":{"scale":"x","band":"true","offset":-1}}}}],"padding":{"top":30,"bottom":30,"left":30,"right":30}}</graph>Zie https://www.verkiezingsuitslagen.nl/partij/lokale-partijen[3]

Partijorganisatie[bewerken]

Algemene ledenvergadering[bewerken]

Binnen Communiceren Met Burgers is de algemene vergadering het hoogste orgaan. Hier wordt het politieke beleid besproken. Ook wordt op deze vergadering het gevoerde politieke beleid geëvalueerd. Daarnaast worden er besluiten over het te voeren politieke beleid en organisatorische zaken aangenomen. Verder bevestigen of wijzigen de leden op deze vergadering het verkiezingsprogramma. De leden verkiezen tevens de lijsttrekker en leider voor de fractie in de gemeenteraad van Stein. Daarnaast stellen de leden de kandidatenlijsten vast. De algemene ledenvergadering wordt één keer per jaar georganiseerd.

Daarnaast kent Communiceren Met Burgers frequente ledenvergaderingen, die worden georganiseerd ter voorbereiding op een beeldvormende (commissie)vergaderingen en op de raadsvergaderingen. CMB neemt eveneens deel aan de agendacommissie waar de agenda voor de raadsvergaderingen wordt vastgesteld. Verder neemt CMB deel aan het presidium, hier worden aanbevelingen aan de gemeenteraad gedaan inzake de organisatie en het functioneren van de raad.

Partijbestuur[bewerken]

 • Voorzitter: Jean Wouters
 • Secretaris: Wil Huck
 • Penningmeester: Jean de Vries

Standpunten[bewerken]

Kernwaarden[bewerken]

Voor het formuleren van en invloed uitoefenen op het lokale overheidsbeleid neemt CMB de volgende kernwaarden in acht:

 1. Een open en transparante communicatie tussen bestuur en burgers;
 2. Een evenwichtige representatie van de samenleving in de politiek waarbij kansen in de politiek voor vrouwelijke en jonge politici bij CMB hoog in het vaandel staan;
 3. Een volksvertegenwoordiging die een mix omvat van bestuurlijke ervaring, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Standpunten in de praktijk[bewerken]

 1. CMB staat voor open, eerlijke en betrouwbare communicatie en draagt op basis daarvan zorg voor een optimale klantgerichte dienstverlening aan burgers, instellingen en bedrijven.
 2. CMB wil een meer ondernemende financiële aanpak van projecten en dat reeds vastgestelde beleidsnota’s en visies worden omgezet in uitvoeringsprogramma’s met prioriteiten en gedragen door inwoners, bedrijven en instellingen.
 3. CMB maakt zich sterk voor een gemeente Stein, die een aantrekkelijke groene woon- en werkgemeente moet blijven met behoud van leefbare kernen. Een goede spreiding van een evenwichtig woningaanbod is daarbij noodzakelijk, specifiek voor ouderen en jongeren gelet op de bevolkingsontwikkeling.
 4. CMB wil een actieve en brede aanpak van de veiligheidsproblematiek.
 5. CMB wil onderwijs en educatieve voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burgers en in alle woonkernen behouden met als uitgangspunt, dat de kwaliteit van het onderwijs en de voorziening niet ter discussie staat.
 6. CMB wil een evenwichtige benadering tussen economische ontwikkeling en leefbaarheid.
 7. CMB maakt zich sterk voor maximale randvoorwaarden en kansen voor het verenigingsleven en onze Steinder cultuur.
 8. CMB streeft naar een samenleving, waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en de zorg voor elkaar en het welzijn met elkaar van essentieel belang is. Het op weg helpen van mensen staat centraal, vanuit de gedachte dat ieder mens even waardevol is.
 9. CMB wil aandacht voor onze senioren, die voor een belangrijk deel bijgedragen hebben aan de successen van de huidige samenleving.
 10. CMB heeft oog voor de toekomst en wil vanuit de huidige behoefte kijken op welke wijze duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden getroffen zonder dat de mensen, de omgeving of de economie te zwaar worden belast.

Volksvertegenwoordiging[bewerken]

Gemeenteraadsleden[bewerken]

De fractie van CMB in de gemeenteraad van Stein bestaat uit 6 leden[4][5]:

 • Willem Thewissen (fractievoorzitter)
 • Ingrid van Es
 • Nancy Kloosterhof - Martens
 • Chantal Meijers
 • Joyce Römers
 • Jean de Vries

Externe links[bewerken]Dit artikel "Communiceren Met Burgers" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Communiceren Met Burgers.Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.