You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Design thinking

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Een video waarin Design thinking wordt uitgelegd

Design thinking is een ontwerpmethodologie om complexe problemen op te lossen, waarvoor op het eerste gezicht geen oplossingsrichting gezien wordt, zogenaamde Ongestructureerde problemen. Deze methode omvat een aantal cognitieve, strategische en praktische procedures. Design thinking is o.a. geschikt voor maatschappelijke problemen waarbij tegenstrijdige belangen een grote rol spelen of er geen optimale oplossing bestaat. Daarnaast wordt het gebruikt in softwareontwikkeling (human-centered design) en in het onderwijs (ontwerpend leren).

Het onstaan van Design thinking gaat terug tot in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw en is geworteld in andere ontwerpmethodologieën. Hier lagen o.a. de onderzoeken naar creativiteit van Max Wertheimer aan ten grondslag. Veel van de gebruikte concepten zijn geïdentificeerd door middel van studies in verschillende ontwerpdomeinen.

Design thinking kent vijf processtappen. De eerste vier worden ook wel de Dubbele Diamant genoemd omdat het werkveld eerst vergroot wordt (stap 1), daarna verkleind (stap 2) daarna weer vergroot (stap 3) en tenslotte met een oplossing weer verkleind (stap 4).

Stap 1, Ontdekken / Inleven
De eerste stap bestaat uit het onderzoeken van het probleem, observeren en informatie ophalen. Er wordt nog niet naar oplossingen gekeken, maar wel naar de uitdagingen en de mogelijkheden. Er wordt uitgezocht wie de betrokkenen zijn (klanten, belanghebbenden) en welke eigenschappen deze betrokkenen hebben. Wat hun behoeften, drijfveren, beperkingen en angsten zijn.
Stap 2, Definiëren
Nadat het probleem goed in kaart gebracht, is kan het gedefinieerd worden. De scope wordt bepaald om het behapbaar te maken. Er is nu een duidelijke omschrijving en al een beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Stap 3, Ideeën uitwerken
In deze fase worden de ideeën uitgewerkt, in samenwerking met de betrokkenen en met alle betrokken vakgebieden. Het is de bedoeling dat er veel oplossingen worden bedacht en kwantiteit is daarbij belangrijker dan kwaliteit.
Stap 4, Prototype
Nu worden de beste oplossingen uitgezocht en eventueel gecombineerd. Hiermee wordt een of een paar prototypen gemaakt, waarmee een oplossing bereikt wordt.
Stap 5, Testen
Wanneer het prototype er is, wordt deze getest. Betrokkenen worden uitgenodigd om ermee te werken, het te beoordelen en verbeteringen voor te stellen.


Dit artikel "Design thinking" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Design thinking.Read or create/edit this page in another language[bewerken]