You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Koos Rozemond

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Koos Rozemond
Koos Rozemond
Koos Rozemond
Algemene informatie
Volledige naam Jacobus (Koos) Rozemond
Geboren 18 maart 1930
Overleden Naarden, 5 maart 2009
Beroep Advocaat

Koos Rozemond (18 maart 1930 – 5 maart 2009) was advocaat met als specialisme privaatrechtelijk bouwrecht.

Zijn publicaties en betrokkenheid waren van grote invloed op de herziening in 1989 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1968 (UAV). Rozemond heeft daarmee gezorgd voor een meer gelijkwaardige positie van aannemers jegens opdrachtgevers. De hieruit voorkomende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC) zijn een ankerpunt in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw, waar jaarlijks bijna €20 mrd in omgaat.[1]

Biografie[bewerken]

Rozemond werd in 1953 als advocaat beëindigd en begon zijn carrière bij de mrs. Van Vliet & Schreuder. Dat kantoor was sinds haar oprichting in 1923 door mr. Ph.J. Van Vliet gevestigd aan de Sarphatistraat 14 in Amsterdam. Het kantoor zat naast de vestiging van Nederlandse Aannemers en Patroonsbond (NAPB), een voorloper van Bouwend Nederland. De NAPB verwees haar leden regelmatig door naar het naastgelegen pand waarmee het specialisme privaatrechtelijk bouwrecht ontstond. Enige tijd na zijn komst kreeg het kantoor als naam Van Vliet & Rozemond advocaten, later Rozemond Van Ramshorst Smit en sinds 2007 Rozemond Advocaten.[2]

Geschreven artikelen[bewerken]

Rozemond is jarenlang als arbiter lid geweest van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, thans de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen geheten in welke functie hij bijdroeg aan diverse uitspraken. Daarnaast zat Rozemond regelmatig in verschillende Raden van Deskundigen. De kennis die Rozemond in de loop der jaren opdeed in de bouwrechtpraktijk heeft hij verwerkt in een groot aantal artikelen. De door Rozemond geschreven artikelen betroffen alle aspecten van het privaatrechtelijk bouwrecht.

Een greep uit het oeuvre van Rozemond:

  • in 1962 verscheen zijn eerste bouwrechtelijke artikel “Rechten en plichten van de architect” in de Technische Gids van april 1962
  • in 1969 besprak hij in Bouwrecht de dissertatie van M.A. van Wijngaarden, de Nieuwe AV
  • in 1967 preadviseerde hij voor de Vereniging van Bouwrecht over ‘’Vormen van arbitrage en bindend advies en van tucht- en strafrechtspraak in de bouw”
  • in 1982 leverde hij een bijdrage aan de jubileumbundel 75 jaar Bouwarbitrage onder de titel “De emancipatie van de aannemer als contractspartij”
  • in 1990 verscheen Bundel rechtspraak UAV 1989 uit 1998, uitgegeven in samenwerking met mr. D.E. van Werven en medewerkers van het Instituut voor Bouwrecht.
  • in 1993 verscheen in Bouwrecht “Herziening van verrekenprijzen”
  • in 2003 leverde hij een bijdrage aan het Liber amicorum voor Maarten van Wijngaarden getiteld “Van de raad naar de rechter: opportuun of opportunistisch?”.

Zijn laatste publicatie was een annotatie onder de uitspraak van de Raad van Arbitrage voor bouwgeschillen over korting op bouwstoffen; deze verscheen in maart 2009 in het Tijdschrift voor Bouwrecht.

Internationaal[bewerken]

Rozemond publiceerde ook in buitenlandse tijdschriften, een paar voorbeelden: in de gezaghebbende International Construction Law Review verscheen in juli 1986 een artikel van zijn hand over “Unforseen circumstances” en de International Business Laywer publiceerde in 1988 een artikel van hem getiteld “Construction collapse”.

Rozemond was internationaal op meerdere vlakken actief en vertegenwoordigde het Instituut voor Bouwrecht bij de Europese Vereniging voor Bouwrecht. Voorts was Rozemond lid van de International Bar Association en woonde regelmatig internationale bijeenkomsten over arbitragerecht, mediation en Raden van Deskundigen bij.

Liber amoricum[bewerken]

Bij het afscheid van Koos Rozemond uit de advocatuur verscheen in 1995 een Liber amicorum “Gegund werk”. [3]

Bibliografie[bewerken]

Jaar Titel Tijdschrift Pagina
1953 Bescherming van derden te goeder trouw. Ars Aequi 1953 p. 132 e.v.
1953 Het beding van terugkeer bij schenkingen Ars Aequi 1953 p. 148
1957 Echtgenoten en derden. WPNR no. 4480, 23-02-1957 p. 87 e.v.
1958 Het gedrag van de agent in de concurrentiestrijd I en II. NCBB, 13-09-1958 en 27-09-1958 p. 133 e.v.
1958 Wereldstrafrecht voor de Nederlandse militair? NJB 1958 p. 694 e.v.
1960 Kort geding. Elsevier, 09-04-1960
1962 Rechten en plichten van de architect en opdrachtgever. Technische Gids nr. 735, 21-04-1962 p. 348 e.v.
1964 Terugrekeningstermijnen? NJB 1964 p. 266 e.v.
1966 De a.v. onvolledig en duister? NJB 1966 p. 246
1966 Eigendom van bouwstoffen en de praktijk. Bouwrecht 1966 p. 572 e.v.
1967 IJzerwaren No. 930. Juli 1967 p. 488 e.v.
1969 Mr. M.A. van Wijngaarden, ‘De Nieuwe a.v.’ Bouwrecht 1969 p. 268 e.v.
1969 De u.a.v. … straks. Bouwbelangen nr. 38, 18-09-1969
1969 De Uniforme Administratieve Voorwaarden (u.a.v.). Spectator van Waterstaatswerken november 1969 p. 13 e.v.
1970 Meer en minder werk, colleges postdoctorale leergang u.a.v. in Leiden en Nijmegen. Bouwrecht 1970 Bouwbelangen 11-06-1970, 18-06-1970, 25-06-1970 en 02-07-1970 p. 267 e.v.
1971 De afwijkingen van de u.a.v. Bouwbelangen 07-10-1971
1974 Interventie 1e jaarvergadering VBR naar aanleiding van het preadvies van Prof. Zonderland. Bouwrecht 1974 p. 173 e.v.
1975 Interventie 2e jaarvergadering VBR naar aanleiding van het preadvies van Mr. De Wijkerslooth. Bouwrecht 1975 p. 80
1976 Vormen van arbitrage en bindend advies en van burgerlijke, tucht- en strafrechtspraak in de bouw Publikatie VBR nr. 4 1976
1976 Interventie 3e jaarvergadering VBR naar aanleiding van het preadvies van Prof. Kleijn. Bouwrecht 1976 p. 222 e.v.
1976 Voorrang voor de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) bij de aanneming van werk? NJB 1976 p. 767 e.v.
1976 Mr. M.A. van Wijngaarden/Aanneming van bouwwerken en architectenovereenkomst. Themis 1976/2 p. 203.e.v.
1977 Beantwoording van de sprekers naar aanleiding van het preadvies VBR 1976. Bouwrecht 1977 p. 37 e.v.
1978 Interventie 5e jaarvergadering VBR naar aanleiding van het preadvies van Mr. Van den berg. Bouwrecht 1978 p. 16 e.v.
1978 Streven naar dekking risico’s, die aannemers niet willen dragen. Bouwbelangen 24-02-1978 p. 7
1979 Interventie 6e jaarvergadering VBR naar aanleiding van het preadvies van Mr. Straver. Bouwrecht 1979 p. 118 e.v.
1979 Het Moffenkit-arrest revisited. Bouwrecht 1979 p. 183 e.v.
1979 Catch 40, lid 9 UAV Bouwrecht 1979 p. 829 e.v.
1980 Arbitrage in de bouw. Tijdschrift voor Arbitrage 1980, nr. 2 p. 33 e.v.
1980 De onderaannemingsovereenkomst Bouwrecht 1980 p. 216 e.v.
1980 Juridisch meten Bouwrecht 1980 p. 360 e.v.
1982 Het voeren van directie volgens de AR 1981. Bouwrecht 1982 p. 735 e.v.
1982 Informatie in de aannemingsovereenkomst. 10 jaar RAW, 1982 p. 17 e.v.
1982 De aansprakelijkheid in de ‘keten’. Cencobouw p. 7 e.v.
1982 De emancipatie van de aannemer als contractpartij Vijfenzeventig jaar bouwarbitrage, Zwolle 1982 p. 91 e.v.
1983 Informatie in de aannemingsovereenkomst. Bouwrecht 1983 p. 252 e.v.
1983 De aansprakelijkheid in geval van verontreinigde grond. NVB 1983 p. 15 e.v.
1984 Waarom geen hoger beroep in arbitrage? Tijdschrift voor Arbitrage 1984 p. 129 e.v.
1984 De nieuwe Arbitragewet. Bouwrecht 1984 p. 877 e.v.
1985 Arbitraal kort geding en ‘de President”. Tijdschrift voor Arbitrage 1985 p. 37 e.v.
1985 Bodemsaneringscontracten. Bouwrecht 1985 p. 684 e.v.
1985 Artikel 1645 BW en de overgang van rechten op de tweede koper. Bouwrecht 1985 p. 742 e.v.
1986 Toelichting op de Aanbevelingen tot het voorkomen van schade aan ondergrondse leidingen (A.V.S.L. 1985) Bouwrecht 1986 p. 93 e.v.
1986 The Liability according to Dutch Law. Bouwrecht 1986 p. 809 e.v.
1986 Unforeseen Circumstances under the Dutch Standard Conditions The International Construction Law Review, July 1986 p. 375 e.v.
1986 Nieuwe arbitrageregels in het geding. Lezing 19-12-1986 Vereniging voor Bouwrecht en Vereniging voor Procesrecht.
1986 Unforeseen Circumstances. A paper given on 4th March 1986 to the Society of Construction Law on Clause 47 of the Dutch Standard Conditions of Contract, UAV.
1987 Bespreking Hoofdstukken Bouwrecht, delen 5 en 6, Prof.Mr. M.A. van Wijngaarden. Bouwrecht 1987 p. 362 e.v.
1988 Het Voorontwerp Herziene UAV. Inleiding Bouwrecht 1988 p. 239 e.v.
1988 Resumé van de discussie. Bouwrecht 1988 p. 245 e.v.
1988 Construction Collapse International Business Lawyer 1988 p. 363 e.v.
1988 Het aannemings- en ondernaannemingscontract Bouwrecht 1988 p. 393 e.v.
1989 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever onbeperkt mogelijk? Bouwrecht 1989 p. 236 e.v.
1989 The (Amended) Council Directive 71/305/EEC concerning the Coordination of Procedures for the Award of Public Works Contracts (89/440/EEC). Paper Committee T, Section on Business Law, International Bar Association, Straatsburg 1989
1990 UAV 1989. Bouwrecht 1990 p. 98 e.v.
1990 Raad van Arbitrage baas in eigen huis. Cobouw 1990
1990 Commentaar UAV 1989. Inleiding voor de leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, 02-03-1990
1990 Boekbeschouwing: Mr. M.A.M.C. van den Berg, Samenwerkingsvormen in de Bouw, diss. 1990. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, december 1990
1991 Subcontracting in the Netherlands. The International Construction Law Review 1991 p. 170 e.v.
1991 De Nieuwe Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) Bouwrecht 1991 p. 749 e.v.
1991 Onderaanneming in het Nederlands recht. Tijdschrift voor Aannemingsrecht 1991 p. 40 e.v.
1992 Advocaat, arbiter en bindend adviseur in bouwzaken. Jonge Balie Congres 1992. Zwolle 1992 p. 49 e.v.
1993 Herziening van Verrekenprijzen. Bouwrecht 1993 p. 773 e.v.
1994 De Modelovereenkomst van onderaanneming 1993. Bouwrecht 1994 p. 177 e.v.
1994 Bespreking M.A.M.C. van den Berg, Ondanks nauwlettend toezicht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1994/5
1995 Inleiding studiedag Directievoering. Bouwrecht, maart 1995
1996 Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, 18-07-1993, No. 10.122 Bouwrecht 1996 p. 427
1998 Boekbespreking Ir. J.O. Zijlstra, Bestekken in de grond-, water- en wegenbouw, derde druk 1996 Bouwrecht 1998 p. 377
1998 Hoeveelheden in de RAW-problematiek. Een vervolg. Bouwrecht 1998 p. 650
1999 (De) kritiek op de Raad van Arbitrage Bouwrecht 1998 p. 389
2000 De Raad van Deskundigen / Experts Bouwrecht 2000 p. 208
2003 Bespreking proefschrift van mr. C.B.E. van Bladel, ‘Arbitrage in de praktijk’ Bouwrecht 2003 p. 190
2005 Beletten tijdige inschrijving. Analyse van een ongelukkig verlopen aanbesteding Bouwrecht 2005 p. 595
2007 Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 8 november 2006. No. 28.704 (Klok op de gang) Bouwrecht Jaarregisters 2007 p. 435
2009 Noot bij Raad van Arbitrage voor de Bouw, 30 september 2008, No. 29.978 (Korting op bouwstoffen) Tijdschrift voor Bouwrecht p. 270


Dit artikel "Koos Rozemond" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Koos Rozemond.Read or create/edit this page in another language[bewerken]