You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

W.M.J. Bekkers

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Wilhelmus Marinus Joseph (Willem) Bekkers (Sint-Oedenrode, 21 maart 1944) was van 1974 tot 2012 een Nederlands advocaat in Utrecht.

Hij was gespecialiseerd in continuïteits- en discontinuïteits-vraagstukken van ondernemingen en organisaties, in het voorkomen en oplossen van juridische geschillen als advocaat, als (bindend) adviseur, arbiter (Nederlands Arbitrage Instituut) en bemiddelaar en in vraagstukken van bestuur, naleving, verantwoording en verantwoordelijkheid, ethiek en morele professionaliteit.

Loopbaan[bewerken]

Bekkers behaalde zijn rechten bul aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN). Van 1985 tot 1990 was hij deken van wat toen nog was de Utrechtse Orde van Advocaten (inmiddels de Orde van Advocaten Midden Nederland), van 2007 tot 2010 was hij Algemeen Deken van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Hij was tien jaar plaatsvervangend lid c.q. lid van het Hof van Discipline. Van 1983 tot 2014 was hij plaatsvervangend rechter te Utrecht. Bekkers was mede-bewindvoerder c.q -curator van o.a. FC Utrecht en de beursfondsen Verenigde Bedrijven Bredero, HCS en Ceteco. Bekkers is Officier in de Orde van Oranje Nassau en Officier in de Kroonorde van België.

Bibliografie[bewerken]

Bekkers publiceerde tientallen artikelen in tijdschriften en boeken, waaronder “Kwaliteit is een werkwoord” in de bundel “Kwaliteit in de praktijk” van de RUN en de Rechtspraak Arnhem (2009), “Juristen, in het bijzonder advocaten, profijtelijk voor de samenleving en de burger?” (NJB 2017), “Vertrouwen in de faillissementscurator”. (Liber Amicorum prof. Mr. S.C.J.J. Kortmann 2017), “Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de onderzoeker; normering van onderzoek en onderzoeksmethoden” in de bundel “Aspecten van aansprakelijkheid” van Advocatenkantoor Wijn & Stael (2005). Hij is initiatiefnemer en mederedacteur van de serie Recht te Utrecht en van “Recht te Voet” (Rosenberg Quarterly) en van de uitgaven van de NOvA “De Advocatenstandaard” (Sdu 2007) en “35 jaar Sociale Advocatuur” (Sdu 2010).


Dit artikel "W.M.J. Bekkers" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:W.M.J. Bekkers.Read or create/edit this page in another language[bewerken]