You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

OneWorryLess Foundation

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De Stichting OneWorryLess Foundation is een stichting die gevestigd is in Amsterdam, Nederland. Het heeft tot doel de sociale participatie te bevorderen van mensen die in armoede leven of dreigen te vervallen. Het ondersteunt mensen die hulp zoeken - individueel en in solidariteit - via eigen en bemiddelde laagdrempelige diensten. Het is verbonden met de Europese gedachte, ook al is het tot nu toe alleen in de Duitse taal actief geweest. Tot dusver is zij vooral, maar niet uitsluitend, actief op het sociale netwerk Twitter.

Logo van het Stichting OneWorryLess Foundation

Geschiedenis en zelfbeeld[bewerken]

De stichting "OneWorryLess" is in 2020 opgericht door Natalie Schöttler, Ramona Schiller en Konstantin Seefeldt. De stichting komt voort uit het initiatief #EineSorgeWeniger (Eén zorg minder in het Duits) , dat sinds 2018 bestaat, en onder meer wordt ondersteund door de Duitse schrijver en anti-armoede-activist Inge Hannemann.

Inge Hannemann in Die Tageszeitung van 13 februari 2019:

"Ondanks de populariteit en de netwerkvorming is SorgeWeniger nog steeds een klein initiatief. Maar het doel om mensen op het bestaansminimum te informeren over hun rechten en hen aldus mondiger te maken, is een hefboom die een belangrijke zwakte van het huidige sociale stelsel aanpakt.“[1] Duits: „Trotz des Zulaufs und der Vernetzung ist SorgeWeniger nach wie vor eine kleinere Initiative. Aber das Ziel, Menschen am Existenzminimum über ihre Rechte aufzuklären und so zu ermächtigen, sei ein Hebel, der an einer großen Schwäche des aktuellen Sozialsystems ansetze.“[1]

In 2018 publiceerde journalist Christian Baron een artikel in het weekblad der Freitag over het feit dat hij de eerste in zijn familie was die zijn middelbare schooldiploma haalde. Met zijn artikel[2] riep hij en der Freitag lezers op om sociale devaluatie te melden onder de hashtag #unten ('beneden' in het Duits) op het sociale netwerk Twitter.

Onder deze hashtag berichtten talrijke gebruikers over wat het betekent arm te zijn in Duitsland, over honger en vernedering. Er zijn verhalen van voortdurende vooroordelen, van uitsluiting. Maar velen vertellen ook over de liefdevolle opoffering van ouders. In de loop van het debat ontstond het idee van een particulier initiatief @sorgeweniger #EineSorgeWeniger om kort voor Kerstmis hulp en steun te bieden aan mensen die door armoede zijn getroffen.

De stichting financiert haar activiteiten zoals een gemeenschapsstichting via crowdfunding hoofdzakelijk met kleine en micro-donaties en heeft dus geen weldoener in de klassieke zin van het woord.

Commitment[bewerken]

Algemeen[bewerken]

De stichting probeert steun te verlenen of te bemiddelen bij diverse projecten, gemarkeerd met zogenaamde hashtags in het sociale netwerk Twitter. De stichting wil echter ook mensen aanmoedigen en in staat stellen zichzelf te helpen. Op die manier moet wederzijdse hulp ook leiden tot de activering van de eigen competenties in de vaak beschamende armoedesituatie en tot het vrijkomen van nieuwe krachten die helpen het stigma te overwinnen. Ook de bevoegde instellingen moeten bij de werkzaamheden worden betrokken. Er moet een groeiend netwerk van helpers, ondersteuners en niet-gouvernementele organisaties tot stand worden gebracht.

Directe hulp[bewerken]

De stichting regelt sponsoring of partnerschappen om de gevolgen van armoede te verlichten - en in het beste geval uit te bannen - en wensen te vervullen: Betrokken mensen zetten zich in voor het probleem of de noodsituatie, zo nodig ook ter plaatse, en dragen samen met de hulpvrager bij aan de oplossing - waar nodig en mogelijk met extra steun van de stichting.

Met behulp van sociale media en netwerken wordt crowdsourcing gebruikt om binnenkomende individuele en lokale aanbiedingen van hulp, mogelijke oplossingen en nuttige informatie te verzamelen en door te geven aan de hulpzoekenden.

Op deze manier ondersteunen de zogenaamde #Bratenpaten (Duits voor 'sponsors van de bbq') de voedselvoorziening, vooral aan het eind van de maand, en zorgen zij voor een waardige kerstmaaltijd tijdens de feestdagen.

In de geest van duurzaamheid zamelt de stichting met de campagne #Technikpaten (Duits voor 'sponsors van technologische apparaten') gebruikte pc's, notebooks, smartphones en tablets in en knapt deze met steun van vrijwilligers op, repareert ze en geeft ze aan hulpvragers om hun maatschappelijke participatie te ondersteunen. Aan het begin van de coronapandemie werden tientallen pc's, tablets en printers ter beschikking gesteld van thuiszittende leerlingen, wat een noodzaak was geworden.

In het begin van de coronapandemie waren het vooral de armen die te lijden hadden. Met name het hamsteren van levensmiddelen in de supermarkten betekende dat het de getroffenen aan geld en middelen ontbrak om boodschappen te doen. Dus begon de stichting, die toen nog in oprichting was, met het inpakken en versturen van noodpakketten, ook weer met hulp van vrijwilligers.[3]

Aandacht voor armoede[bewerken]

Vooral in de Duitstalige landen, d.w.z. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, en naar eigen zeggen ook ver buiten de landsgrenzen, wil de stichting het bestaan van armoede in Europa en de gevolgen ervan onder de aandacht brengen en bijdragen tot een herbezinning. Het verklaarde doel is de gevolgen van armoede zichtbaarder te maken. De stichting pleit voor een beter sociaal beleid en probeert politici op nationaal en Europees niveau te benaderen, eisen te formuleren en de stem van de getroffenen te zijn en hen er tegelijkertijd bij te betrekken, petities op te richten of deel te nemen aan of gastheer te zijn van evenementen over het thema armoede.

Om de zichtbaarheid te vergroten is het Twitter-account @EinWortMehr (Duits voor 'Eén Woord Meer') met de bijbehorende hashtag #EinWortMehr gelanceerd, dat met behulp van Rotation Curation door mensen die door armoede getroffen zijn zelf gevuld moet worden. Daarnaast moeten andere formats, zoals blogs en podcasts, de samenleving bewuster maken en aanzetten tot een heroverweging.

Daarbij probeert de stichting zich minder op haar eigen acties te richten en meer op het samenbrengen van mediaprofessionals en mensen die met armoede te maken hebben, om reportages, reportages en interviews mogelijk te maken die een authentieke blik werpen op armoede in Europa.[4][5]

Grassroots Think Tank[bewerken]

Als aanvulling op directe hulp en maatschappelijke bewustwording wil de Stichting OneWorryLess duurzame oplossingen ontwikkelen. Haar werkwijze is die van een zogenaamde volksbeweging en denktank of denktank en nauw contact met de betrokkenen en hun participatie.

Externe links[bewerken]

Referenties[bewerken]


Dit artikel "OneWorryLess Foundation" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:OneWorryLess Foundation.Read or create/edit this page in another language[bewerken]