You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst, is een op 5 februari 2015 opgerichte stichting in IJlst. Het museum en werkplaats Houtstad IJlst staan nabij de de houtzaagmolen De Rat in IJlst gemeente Súdwest-Fryslân Friesland.

Belangrijkste doelstelling van de stichting is:

  • Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van het hout en het verwerken en bewerking van hout, zulks in de breedste zin van het woord. De gelegenheid geven om met hout te werken uit oogpunt van kennisverbreding, vrije tijdsbesteding en opleiding.
  • Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de industriële geschiedenis van IJlst.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Het beheren en exploiteren van het Museumgebouw. Het (doen) organiseren van cursussen, opleidingen en workshops op het gebied van hout, waarbij duurzaamheid de leidraad is. Het (doen) geven van gelegenheid tot het maken van houten producten. Het periodiek in werking (doen) stellen van het historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de vergaarde kennis over hout, zulks uit cultureel en educatief oogpunt. Het stimuleren van duurzame toepassing van hout door onderzoek, presentaties en tentoonstellingen.

Daarnaast heeft de stichting een specifieke doelstelling met betrekking tot de voormalige Koninklijke fabrieken Nooitgedagt IJlst te weten:

  • Het verbreiden van kennis van Nooitgedagt IJlst op een voor het publiek actieve wijze en daartoe het verzamelen, verkrijgen en in stand houden van door Nooitgedagt IJlst geproduceerde producten.
  • Het verzamelen, in bruikleen of in eigendom verkrijgen en tentoonstellen van producten ooit gemaakt door Nooitgedagt IJlst.
  • Het verzamelen van kennis van het fabricage proces en het gebruik van de producten van Nooitgedagt.
  • Het gelegenheid geven de producten van Nooitgedagt te bezichtigen en te gebruiken.
  • Het ondernemen van activiteiten die de doelstelling bevorderen het verwerven van gelden op door de wet toegestane manieren.

Linken[bewerken]


Dit artikel "Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst.Read or create/edit this page in another language[bewerken]