You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Hogere liefde

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken

De "hogere liefde" is een vorm van liefde die onvoorwaardelijk en allesomvattend is. Het gaat voorbij de gewone liefde, de liefde tussen man/vrouw, ouder/kind, platonische liefde of iedere andere vorm van liefde. De liefde kan ervaren worden in contemplatie, meditatie, in de natuur of in contact met een ander. Hieronder een beschrijving van de hogere liefde volgens Plato, Simone Weil, Vladimir Solovjov en Dante Alighieri.

Hogere liefde volgens Plato[bewerken]

Plato (427-347 v Chr.) was een Griekse filosoof, schrijver en mysticus. Hij was een leerling van Socrates[1] De betekenis van eros bij Plato betekent zowel seksualiteit, erotiek, verliefdheid en verlangen als liefde. De laatste betekenis, het verlangen als liefde staat beschreven in het Symposium. Hierin laat Plato een verhandeling plaatsvinden tussen Socrates en Diotima van Mantinea. Diotima geeft aan dat liefde de geest is, die mensen en goden verbindt. Liefde is het verlangen naar het schone; het verlangen naar de onsterfelijkheid door voortplanting; het scheppen in het schone. Tot slot is liefde de mystieke weg die je helpt omhoog te gaan van het liefhebben van een mooi lichaam naar uiteindelijk het schouwen van het schone. Hij beschrijft eigenlijk dat de liefde de ziel kan transformeren totdat de ziel het schone zelf ziet.

Hogere liefde volgens Simone Weil[bewerken]

Mysticus en filosofe Simone Weil (1909 -1943) heeft zich o.a. in de Griekse filosofie verdiept. Over de rede van Plato tussen Diotima en Socrates zegt Simone Weil:” De weg van liefde is een verlossing door schoonheid. Het gaat om een transformatieproces waarbij telkens door het waarnemen en ervaren van een bijzondere schoonheid het besef ontstaat van universele schoonheid.” De rede tussen Diotima en Socrates gaat over de transformerende kracht van de liefde in de ziel. De ziel wordt opgeschoond door de liefde van alle hechtingen en scheidingen. Aan het eind van weg van de liefde kan de ziel zich verenigen met het schone. Over de transformerende kracht van de liefde schreef ze het volgende; de "goddelijke liefde" (hogere) kan alleen verkregen worden wanneer de ziel een directe ontmoeting heeft of heeft gehad met het Goddelijke. Deze kennis kan niet verkregen worden door redenering of verkregen kennis.

Simone geeft ook aan dat het aanschouwen van het goddelijke gevaarlijk kan zijn voor degene die de waarheid niet durven aan te gaan. De kennis van dit gevaar is dodelijker dan een zwaard. Het betekent dat het ‘ik’ van de aanschouwer wordt gedood. De illusie van het "ik" houdt op te bestaan als de mens de waarheid van de liefde aan durft te gaan.

Hogere liefde volgens Solovjov[bewerken]

Volgens een van de grootste filosofen van de negentiende eeuw, Vladimir Solovjov (1853-1900), gaat de hogere liefde verder dan de platonische of geslachtelijke liefde. Solovjov heeft geprobeerd om deze hogere liefde te leven en de waarheid van de liefde te aanvaarden. Wat houdt deze hogere liefde in? De hogere liefde is de weg van waarlijk regenererende en goddelijke liefde. Bij de hoogste weg van de liefde worden de lagere natuurkrachten (chaos en orde) van binnenuit omgevormd en veredeld. Uiteindelijk offert de mens zijn lagere natuur op voor het goddelijke. Het leven van deze hogere liefde doe je niet alleen. De hogere liefde van de een heeft invloed op een ander. Wanneer de mens vanuit deze hogere liefde kijkt naar de ander, kan de onvolmaakte zelf van de ander ondergedompeld worden in de hogere liefde. Het is de liefde van de ene die de persoonlijkheid van die ander kan transformeren. Solovjov geeft aan dat de weg van de hoogste liefde erover gaat dat het mannelijke met het vrouwelijke en het geestelijke met het lichamelijke volkomen verenigt. Volgens hem heeft het geen enkele zin je wezen tot bloei te laten komen in zelfbeslotenheid. Je wezen komt onbedoeld tot bloei als je onbaatzuchtige liefde schenkt aan de ander. Liefde tot de ander zonder egoïstische bijbedoelingen maakt het mogelijk om het licht in de ander waar te nemen. Liefde schenken aan de ander zonder verlies van individualiteit opent je eigen wezen voor de ander. Als je als mens in staat bent de ander te zien vanuit deze hogere liefde, dan is het ook mogelijk ieder ander mens op deze wijze te aanschouwen. Vanuit persoonlijke ervaring heeft Vladimir Solovjov ontmoetingen gehad met wat hij noemt het eeuwige vrouwelijke, de hemelse Sophia. Dit hemelse wezen heeft hij waargenomen bij de vrouwen die hij op aarde lief heeft gehad.

Hogere liefde volgens Dante Alighieri[bewerken]

Dante Alighieri (1265-1321) was een Italiaanse schrijver en dichter. Hij was niet de enige die contact heeft gehad met de hemelse Sophia. Dante Alighieri schreef een meesterlijk gedicht genaamd “de Goddelijke Komedie”. Hierin heeft bij beschreven hoe hij Beatrice lief heeft gehad. Beatrice staat voor de zuivere hemelse liefde. De liefde voor Beatrice maakt hem mogelijk om door de hellen af te klimmen, de louteringsberg te beklimmen en het paradijs op te stijgen. Je zou de "zuivere hemelse liefde" in het licht kunnen zien als "de hogere liefde".

Bronnen[bewerken]

  • Jacques Graste, Spirituele filosofie en de ziel, pag. 81, 84, 100
  • Simone Weil, Wachten op God, pag 160-161
  • Ton Jansen, Leven en werk van Vladimir Solovjov, pag, 68
  1. In de Phaidros bespreekt Plato dat er vier soorten bezieling zijn. Hij geeft aan dat de hoogste vorm eros, de liefde is.


Dit artikel "Hogere liefde" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Hogere liefde.Read or create/edit this page in another language[bewerken]