<addthis />

Paletzorg

Uit EverybodyWiki Bios & Wiki
Ga naar:navigatie, zoeken


Logo van Paletzorg

Paletzorg is een samenwerkingsverband van zo’n 70 zelfstandige kleinschalige zorgondernemingen en gerelateerde dienstverleners in Noord-Nederland. Leden verlenen persoonlijke zorg, begeleiding, hulp en coaching aan kinderen, pubers, volwassenen en ouderen die door fysieke, psychische en/of psychiatrische problematiek problemen ondervinden in hun ontwikkeling of anderszins zorg of hulp nodig hebben.

Geschiedenis[bewerken]

Kleine zelfstandigen in de zorg kunnen zich onderscheiden door zich te specialiseren. Tegelijkertijd zijn ze door hun beperkte bedrijfsomvang ook kwetsbaar. Eind 2010 zocht een groepje ZZP’ers in de zorg elkaar op om elkaar mee te helpen in hun bedrijfsvoering en tegelijkertijd samen te werken in hun zorgdienstverlening. Na ruim een jaar werd een vereniging opgericht. Daarmee werd de samenwerking geformaliseerd en werd een kwaliteitsstandaard afgesproken. In eerste instantie was het doel om complexe zorgvragen te kunnen bedienen door zorgaanbieders met veel verschillende specialisaties te laten samenwerken. Al snel bleek dat kleinschalige zorgprofessionals het zwaar hebben door de marktwerking in de zorg en daarom ging men ook elkaar helpen, o.a. door het delen van kennis over bedrijfsvoering en aanbestedingen. Streven was en is om dit tegen zo laag mogelijke kosten en met zo weinig mogelijk overhead te doen, zodat zoveel mogelijk aandacht kan worden besteed aan de cliënt. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers, krijgt geen subsidie en is volledig onafhankelijk. Leden blijven zelfstandig en leden zijn zelf verantwoordelijk om werk te krijgen, reclame te maken, contracten met financiers af te sluiten, hun bedrijfsvoering op orde te hebben, enzovoort. Paletzorg helpt haar leden niet om werk te krijgen, bemiddelt niet, heeft geen interactie met cliënten en maakt geen reclame. De toegevoegde waarde van Paletzorg zit vooral in haar Kwaliteits Management Systeem (KMS). Leden worden gecertificeerd tegen de Paletzorg kwaliteitsnorm en meerdere gemeentegroepen in Noord-Nederland accepteren sinds 2017 het Paletzorg KMS, waardoor de leden van Paletzorg toch contracteringen hebben kunnen krijgen.

Vereniging[bewerken]

De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid (met statuten en een huishoudelijk reglement) is in 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel[1] en Paletzorg heeft een RSIN. De leden zijn zorgorganisaties, Paletzorg zelf levert geen zorg. Het is een non-profit samenwerkingsorganisatie en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Leden betalen niet voor hulp, maar verlenen gratis hulp aan elkaar en leveren samen hulp aan cliënten. De vereniging heeft een bestuur.[2] Paletzorg is aanwezig op Jalp[3], de basis onder de Sociale Kaart van veel gemeenten, op de sociale kaart van diverse zorgnetwerken, zoals het Autisme Netwerk[4] en onder andere op Drimble.[5]

Doelen[bewerken]

Paletzorg heeft twee doelen:

 • Door een groep onafhankelijke zelfstandige zorgverleners met verschillende specialisaties te laten samenwerken (een groot "palet aan zorg"), wordt het mogelijk om zeer gericht complexe zorgvragen en meervoudige problematiek aan te pakken. Door hun kleinschaligheid zijn ZZP’ers en MKB’ers minder gehouden is aan standaard kantooruren en worden ze minder beperkt door interne organisatiestructuren en overhead. Hierdoor kunnen ze flexibeler werken dan grotere marktpartijen en is het voor hen gemakkelijker nauwer en persoonlijker betrokken te zijn bij cliënten. Zo’n groep levert door dit alles een aanvulling op het aanbod van grotere zorginstellingen.
 • De leden werken vaak samen, maar zijn en blijven autonoom. Hun kleinschaligheid levert soms uitdagingen op bij hun bedrijfsvoering. De gedrevenheid om vooral zoveel mogelijk inhoudelijke zorg te willen leveren wordt afgeremd door praktische zaken als bedrijfsadministratie en het participeren in aanbestedingstrajecten. Leden bieden elkaar onderling hulp bij die andere activiteiten, waarbij opgedane kennis wordt gedeeld middels een kennisdatabank. Door die samenwerking en kennisdeling staan kleinschalige professionals sterker in de context van de marktwerking in de zorg.

Leden[bewerken]

Paletzorg heeft zo’n 70 leden (augustus 2020), variërend van ZZP’ers tot middelgrote MKB’ers. Daarnaast is er sprake van een breed netwerk van connecties.

Kwaliteit[bewerken]

Een onafhankelijke kwaliteitsfunctionaris controleert of leden voldoen aan de Paletzorg kwaliteitsnorm, die is gedefinieerd in een Kwaliteits Management Systeem (KMS). Het Paletzorg KMS[6] bevat de kwaliteitsaspecten van HKZ[7] uitgebreid met additionele aspecten. Met een audit-certificaat kan het Paletzorg-lid aantonen dat het voldoet aan één of meer van die HKZ-normen, aan NEN7510 (2017), aan ISO9001:2015, aan de eisen die gemeenten in Noord-Nederland stellen aan Jeugdzorg en WMO-zorgdienstverlening, aan de zeven principes van de Governancecode Zorg 2017 en dat de locaties voldoen aan relevante kwaliteitsstandaarden.

Kleurzorg[bewerken]

In de context van de transitie van een deel van de zorg naar de gemeenten (de "participatiesamenleving") trok Paletzorg samen op met andere vergelijkbare en gerelateerde groepen en organisaties. In 2015 is door de voorloper[8] van de huidige inkooporganisatie van de provincie Groningen[9] verzocht om één spreekbuis[10] namens alle kleinschalige zorgaanbieders aan te wijzen. De hieruit ontstane “zwerm van groepen” is Kleurzorg genoemd.[11]

Externe links[bewerken]

Wikipedia toestemming[bewerken]

Het logo van Paletzorg en delen van de tekst van de website van Paletzorg worden hierboven gebruikt met toestemming.[12]

Bronnen, noten en/of referenties[bewerken]

 1. KvK bedrijfsinformatie Paletzorg. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 2. Contact met Paletzorg. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 3. Jalp - Paletzorg. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 4. Autisme Netwerk Groningen - Paletzorg. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 5. Drimble - Paletzorg. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 6. Paletzorg - Kwaliteit. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 7. HKZ 165:2018 Zorg & Welzijn, HKZ 129:2015 Geestelijke Gezondheidszorg, HKZ 143:2010 Kleine Organisaties, HKZ 123:2015 Algemeen Organisatiedeel en HKZ 118:2015 Gehandicaptenzorg
 8. Per 1 januari 2015 is het programma Transformatie Jeugdzorg Groningen (TJZG) opgegaan in de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG).. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 9. Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 10. Afspraken over de transformatie (TJZG), ook Kleurzorg uitgenodigd en aanwezig.. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 11. Kleurzorg - aanleiding. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.
 12. Paletzorg logo and website text. Geraadpleegd op 23 augustus 2020.


Dit artikel "Paletzorg" is uit Wikipedia. De lijst van zijn auteurs is te zien in zijn historische   en/of op de pagina Edithistory:Paletzorg.